Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Tuija
dc.contributor.advisorEloranta, Anna-Kaija
dc.contributor.authorLehtinen, Laura
dc.contributor.authorKoivulahti, Veera
dc.date.accessioned2019-06-05T08:42:23Z
dc.date.available2019-06-05T08:42:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64355
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ADHD-oireiden yhteyttä sosioemotionaaliseen oireiluun lapsilla, joilla on oppimisen vaikeuksia. Tarkoituksena oli selvittää lasten tarkkaamattomuus- sekä yliaktiivisuus- ja impulsiivisuusoireiden yhteyttä sisään- ja ulospäin suuntautuviin sosioemotionaalisen oireilun alakategorioihin eli mielialaoireisiin, ahdistuneisuuteen, somaattisiin oireisiin, uhmakkuuteen ja käytösongelmiin. Lisäksi tavoitteena oli tutkia lasten sukupuolen sekä kognitiivisen kyvykkyyden vaikutusta ADHD-oireiden ja sosioemotionaalisen oireilun välisiin yhteyksiin. Tutkimuksen kliininen aineisto perustuu Jyväskylän perheneuvolan ja Niilo Mäki Instituutin ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla tehtyihin oppimisvaikeustutkimuksiin. Aineisto koostuu lasten neuropsykologisista testituloksista sekä vanhempien ja opettajien arvioinneista lasten tunne-elämästä ja käyttäytymisestä. Tutkimuksiin tulleilla lapsilla on ollut epäily oppimisen vaikeuksista. Tähän tutkimukseen valittiin mukaan ne 1.–6. -luokkalaiset lapset, joilta löytyi tieto ADHD-oireista opettajan arvioimana sekä tieto sosioemotionaalisesta oireilusta äidin arvioimana. Lisäksi lapsilta tuli löytyä tieto lukemisen ja matematiikan taidon tasosta, iästä, sukupuolesta ja kognitiivisesta kyvykkyydestä. Lasten ADHD-oireita arvioitiin opettajille tarkoitetulla TRF-kyselylomakkeella. Lasten äidit täyttivät vanhemmille tarkoitetun CBCL-kyselylomakkeen, jolla arvioitiin lasten sosioemotionaalista oireilua. Lasten kognitiivista kyvykkyyttä tutkittiin WISC-testistön eri versioilla, ja lukemisen ja matematiikan taidon tasoa arvioitiin Lastentutkimusklinikalla käytössä olleiden lukemisen ja matematiikan testien avulla. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin hierarkkista regressioanalyysiä. Tulokset osoittivat, että sekä tarkkaamattomuus että yliaktiivisuus ja impulsiivisuus olivat yhteydessä ulospäin suuntautuviin oireisiin eli uhmakkuuteen ja käytösongelmiin. Mitä enemmän lapsella oli ADHD-oireita, sitä enemmän hänellä oli myös ulospäin suuntautuvaa oireilua. ADHD-oireiden yhteys ulospäin suuntautuviin oireisiin oli kuitenkin voimakkaampi yliaktiivisuus- ja impulsiivisuusoireiden osalta. Yliaktiivisuus- ja impulsiivisuusoireilla oli myös tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys sisäänpäin suuntautuneisiin oireisiin, mutta selitysosuudet jäivät pieniksi. ADHD-oireiden ja sosioemotionaalisten oireiden välisissä yhteyksissä ainoa sukupuoliero havaittiin ahdistuneisuuden osalta. Kognitiivisella kyvykkyydellä ei havaittu olevan vaikutusta ADHD-oireiden ja sosioemotionaalisen oireilun välisiin yhteyksiin.fi
dc.description.abstractThe aim of the study was to investigate the relationship between ADHD core symptoms and socioemotional problems among school age children with learning difficulties. Connections between ADHD symptoms and both internalizing and externalizing symptoms were examined. Internalizing symptoms included affective problems, anxiety problems and somatic problems. Externalizing symptoms consisted of oppositional defiant problems and conduct problems. The role of gender and cognitive ability in the relationships between ADHD symptoms and socioemotional problems were investigated. The clinical sample consisted of children who were referred to the Clinic of Learning Disabilities founded by Niilo Mäki Institute and Family Counseling Center of Jyväskylä for learning disability assessment. The data is based on children’s neuropsychological test results and parents’ and teachers’ evaluations on children’s socioemotional functioning. Participants were 1st to 6th grade students. Information on age, gender, ADHD symptoms, socioemotional functioning, cognitive ability, reading and mathematical skills were gathered. Children’s ADHD symptoms were evaluated by TRF questionnaire for teachers. Mothers evaluated children’s socioemotional problems by CBCL questionnaire. Cognitive ability was measured by WISC, and reading and mathematical skills were measured by reading and calculation tests used at the clinic. Hierarchical regression analysis was used. Results indicated that both inattention and hyperactivity-impulsivity were connected to oppositional defiant and conduct problems. The more ADHD symptoms a child had, the more externalizing symptoms the child had. The connections between hyperactivity-impulsivity and externalizing symptoms were stronger than the connections between inattention and oppositional defiant or conduct problems. Hyperactivity-impulsivity symptoms were also connected to internalizing symptoms, but the connections were weaker. The only gender difference was found between ADHD symptoms and anxiety problems. Cognitive ability did not moderate the relationships between ADHD symptoms and socioemotional problems.en
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.othertarkkaamattomuus
dc.subject.othersosioemotionaalinen oireilu
dc.subject.otherkognitiivinen kyvykkyys
dc.titleTarkkaamattomuuden sekä yliaktiivisuuden ja impulsiivisuuden yhteys sosioemotionaaliseen oireiluun lapsilla, joilla on oppimisen vaikeuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906052967
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysohyperaktiivisuus
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysoimpulsiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record