Show simple item record

dc.contributor.advisorAlasuutari, Maarit
dc.contributor.authorHapuli, Emilia
dc.contributor.authorHeino, Roosa-Maria
dc.date.accessioned2019-06-04T09:15:52Z
dc.date.available2019-06-04T09:15:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64312
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastelemme tukea tarvitsevien esiopetusikäisten lasten pedagogisia dokumentteja kouluvalmiuden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään, mitä merkityksiä kouluvalmiuteen liitetään sekä millä tavoin lapsen tukemista ja tuen keinoja kuvataan dokumenteissa. Tarkastelemme tehostettua ja erityistä tukea saavien lasten dokumentteja, jotka siirtyvät esiopetuksesta kouluun. Tutkimuksessa on käytetty soveltuvin osin Noora Heiskasen 2016 toukokuussa keräämää tutkimusaineistoa. Aineisto on kerätty esiopetusryhmistä neljästä eri kunnasta. Tutkimuksessamme dokumentteja on yhteensä 34. Tutkimus on laadullinen ja aineistoa on analysoitu diskurssianalyysin keinoja soveltaen. Kouluvalmiutta kuvattiin dokumenteissa pääasiassa lapsen ja maturaation näkökulmasta. Sitä kuvattiin epäsuorasti lapsen ominaisuuksien, tuen tarpeiden ja tavoitteiden kautta. Dokumenteissa esiintyi vain vähän suoraan kouluun viittaavia ilmauksia ja ne eivät itsessään kuvanneet kouluvalmiutta. Lapsen tukemiseen liittyvä puhe oli suurelta osin raportoivaa ja toteavaa, mutta se sisälsi myös konkreettisempia tekoja ohjaavia kirjauksia. Puheelle yleistä oli myös se, että siinä ei käynyt ilmi, kuka oli toiminnasta tai tuesta vastuussa. Dokumentaatiokäytäntöjä tulisi tarkastella kriittisesti, koska kirjaukset myös muokkaavat kuvaa lapsesta. Kirjauksia säilytetään ajasta ja paikasta toiseen, jonka myötä dokumentit siirtyvät ammattilaiselta toiselle. Dokumentit voivat muodostaa pysyvän kuvan lapsesta, joten on merkityksellistä, miten dokumentteja kirjataan. Koulusiirtymään liittyviin dokumentteihin tulisi kirjata kouluvalmiuden kannalta keskeisiä asioita, jotta voitaisiin taata tuen jatkumo esiopetuksesta kouluun.fi
dc.format.extent51
dc.language.isofi
dc.titleKouluvalmius tukea tarvitsevien lasten esiopetuksen dokumenteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906042920
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysokoulukypsyys
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysodokumentointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record