Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorLonkila, Siiri
dc.contributor.authorTörmänen, Iida
dc.date.accessioned2019-05-28T07:32:09Z
dc.date.available2019-05-28T07:32:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64246
dc.description.abstractMatematiikan oppimisessa keskeinen tavoite on laskusujuvuuden saavuttaminen. Laskusujuvuudella tarkoitetaan nopeutta ja tarkkuuttaa peruslaskutoimituksia, kuten yhteen- ja vähennyslaskuja, laskettaessa. Aiemmissa tutkimuksissa lukujonotaitojen on havaittu ennustavan laskemisen sujuvuutta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin ensimmäisellä luokalla mitatut lukujonotaidot ennustavat yhteen- ja vähennyslaskutaidon sujuvuutta kolmannella luokalla. Lukujonotaidon omavaikutuksen selvittämiseksi tutki-muksessa kontrolloitiin sukupuoli, työmuisti ja prosessointinopeus. Tämän tutkimuksen aineisto on osa Jyväskylän yliopiston Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus -tutkimushanketta. Aineisto kerättiin Keski-Suomen alueen kouluilta vuosina 2016–2018. Tutkimusjoukkona olivat kaikki ensimmäisen luokan keväänä ja kolmannen luokan keväänä osallistuneet oppilaat. Analyysien jälkeen tähän tutkimukseen valikoitui 180 tutkittavaa, joista poikia oli 88 ja tyttöjä 92. Aineisto analysoitiin käyttäen askeleittain etenevää monimuuttujaista lineaarista regressioanalyysia. Analyysi toteutettiin ensin koko tutkittavien joukolle ja tulosten perusteella erikseen tytöille ja pojille. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lukujonotaito selitti 13 % yhteenlaskun sujuvuudesta ja 10 % vähennyslaskun sujuvuudesta. Sukupuolittain tarkasteltuna lukujonotaidot ennustivat eri tavoin yhteen- ja vähennyslaskun sujuvuutta. Lukujonotaidot selittivät yhteenlaskun sujuvuudesta pojilla 15 % ja tytöillä 12 %. Suurin ero sukupuolten välillä oli nähtävillä siinä, miten lukujonotaidot ennustivat vähennyslaskun sujuvuutta. Pojilla lukujonotaidot ennustivat vähennyslaskun sujuvuudesta 12 %, kun taas tytöillä 4 %. Tytöillä lukujonotaitojen lisäksi työmuistilla ja prosessointinopeudella oli tilastollisesti merkitsevä omavaikutus. Tulokset replikoivat aikaisempia tutkimustuloksia, joissa lukujonon on havaittu ennustavan laskemisen sujuvuutta. Näin ollen opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota lukujonotaitoihin jo ensimmäisellä luokalla, ja tätä tarkoitusta varten tulisi kehittää opettajille suunnattuja menetelmiä lukujonotaitojen arviointiin. Lisäksi tulokset antavat viitteitä siitä, että eri kognitiiviset tekijät saattavat ennustaa eri tavoin tyttöjen ja poikien laskusujuvuutta. Jatkossa tulisi tutkia tarkemmin millaiset tekijät ovat yhteydessä sukupuolten välisiin eroihin matematiikassa.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.otherlukujonotaidot
dc.subject.otherlaskusujuvuus
dc.titleEnsimmäisellä luokalla mitattujen lukujonotaitojen yhteys laskusujuvuuteen kolmannella luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905282843
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysosujuvuus
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysolukujonot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record