Show simple item record

dc.contributor.advisorPerälä-Littunen, Satu
dc.contributor.authorRaittila, Viljamaria
dc.date.accessioned2019-05-20T07:10:57Z
dc.date.available2019-05-20T07:10:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64061
dc.description.abstractKiinnipito ja haastava käyttäytyminen erityisopetuksen kontekstissa ovat ilmiöitä, jotka näyttävät olevan tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Haastava käyttäytyminen on yleensä kiinnipidon syy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityisluokanopettajien kokemuksia kiinnipitoon johtavan haastavan käyttäytymisen syistä ja ennaltaehkäisykeinoista sekä heidän kokemuksiaan valmiuksistaan vastata kiinnipitoon johtavaan haastavaan käyttäytymiseen. Tutkimus seuraa fenomenologis-hermeneuttista perinnettä. Tutkimuksessa on analysoitu kahdeksan erityisluokanopettajan kokemuksia tutkitusta ilmiöstä. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina ja analyysi toteutettiin fenomenologisena analyysina. Tulosten mukaan sekä kiinnipitoon johtavan haastavan käyttäytymisen syyt että ennaltaehkäisykeinot ovat moninaiset. Syyt jakautuivat vuorovaikutukseen, opetukseen, resursseihin ja erityisvaikeuksiin liittyviin syihin. Kokemukset valmiuksista muodostuivat pääpiirteittäin kokemuksista omista valmiuksista, fyysisistä valmiuksista, lain ja opintojen antamista valmiuksista ja keinoista ennaltaehkäistä haastavaa käyttäytymistä. Ennaltaehkäisykeinot jakautuivat vuorovaikutukseen, resursseihin, opetukseen ja ohjaukseen sekä yhteistyötahoihin. Vuorovaikutuksen ja opetuksen merkitykset näyttävät korostuvan sekä syiden että ennaltaehkäisykeinojen osalta. Tässä tutkimuksessa ehdotetaan useita näkökulmia tutkittua ilmiötä koskevalle jatkotutkimukselle. Suomalainen lainsäädäntö ja erityisluokanopettajan koulutus näyttävät kaipaavan kiinnipidon ja haastavan käyttäytymisen tarkempaa määrittelyä ja laajempaa huomiointia.fi
dc.format.extent100
dc.language.isofi
dc.subject.otherhaastava käyttäytyminen
dc.subject.otherkiinnipito
dc.subject.othererityisluokanopettaja
dc.titleErityisluokanopettajien kokemuksia kiinnipitoon johtavasta haastavasta käyttäytymisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905202678
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoongelmakäyttäytyminen
dc.subject.ysoennaltaehkäisy


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record