Show simple item record

dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorSuhonen, Rosariina
dc.date.accessioned2019-05-16T06:00:16Z
dc.date.available2019-05-16T06:00:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63990
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassani tarkastelen nuottien lukemisen strategioita musiikin oppiaineen alakohtaisina tekstikäytänteinä ja niiden yhteyksiä yleisiin lukemisen strategioihin. Nykyisissä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan laajaa tekstikäsitystä ja alakohtaisia tekstikäytänteitä, mutta musiikin oppialakohtaisista käytänteistä tutkimusta ei ole juurikaan tehty. Aihetta onkin mielekästä tutkia juuri opetuksen, opettajankoulutuksen ja pedagogisten käytänteiden kehittämisen näkökulmasta. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisina nuottien lukemisen strategiat näyttäytyvät musiikin oppiaineen tekstikäytänteenä sekä millainen on musiikkiluokkalaisten tietoisuus lukemisen strategioista. Tutkimukseni sijoittuu sosiokognitiiviseen sekä sosiokulttuuriseen viitekehykseen. Tutkimukseni aineisto on kerätty kyselylomakkeella kahdelta yhdeksännen luokan musiikkiluokalta. Kyselyssä kuvattiin erilaisia lukemistilanteita, ja niihin mahdollisia strategioita. Vastaajien tuli arvioida, kuinka tehokkaita strategiat olisivat kuvatussa tilanteessa. Kyselyssä selvitettiin myös musiikkiluokkalaisten käsityksiä strategioiden opetuksen määrästä koulussa. Kyselystä saatavaa numeerista aineistoa analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin. Tuloksista kävi ilmi, että musiikkiluokkalaiset olivat hyvin tietoisia tehokkaista nuottien lukemisen strategioista. Yleisistä lukemisen strategioista he olivat kohtuullisen tietoisia. Musiikkiluokkalaiset kokivat, että sekä nuottien että muiden tekstien lukemisstrategioita oli opetettu kohtalaisesti.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.titleNuottien lukemisen strategiat musiikin alakohtaisina tekstikäytänteinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905162635
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysonuotinluku
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysolukeminen (toiminta)
dc.subject.ysotekstit
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysolukutaito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record