Show simple item record

dc.contributor.authorHaapalehto, Tuomas
dc.contributor.authorKotiaho, Janne Sakari
dc.contributor.authorKuitunen, Markku
dc.date.accessioned2019-05-13T10:20:13Z
dc.date.available2019-05-13T10:20:13Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationHaapalehto, T., Kotiaho, J. S., & Kuitunen, M. (2006). <i>Metsäojituksen ja ennallistamisen vaikutukset suokasvillisuuteen Seitsemisen kansallispuistossa</i>. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja A, 156.
dc.identifier.otherCONVID_17251718
dc.identifier.otherTUTKAID_27651
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63913
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa analysoitiin Seitsemisen kansallispuiston ennallistetuilta ja luonnontilaisilta soilta kerättyä kasvillisuusnäytealaseurannan aineistoa. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia metsäojituksella on ollut soiden kasvillisuuteen ja onko ennallistamalla onnistuttu korjaamaan noin 30 vuoden ojituskauden aikana tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin 4:ltä luonnontilaisille sekä 14:ltä ojitetuille ja myöhemmin ennallistetuille soille sijoitetulta näytealalta. Ojitettujen soiden kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus inventoitiin ensimmäisen kerran kunkin suon ennallistamisen aikoihin (noin 30 vuotta ojittamisen jälkeen) ja toisen kerran 1-11 vuotta ennallistamisen jälkeen. Tuloksia analysoitiin DCA-ordinaatiomenetelmällä sekä tarkastelemalla kasvilajiryhmien ja suon eri ominaisuuksia ilmentävien lajien esiintymistä. Ojitus lisäsi varpujen peittävyyttä ja vähensi rahkasammalten peittävyyttä pohjakerroksessa. Muiden sammalten kuin rahkasammalten peittävyys kasvoi lähes tilastollisesti merkitsevästi. Lisäksi ojitus oli lisännyt puiden taimien kasvua minerotrofisilla soilla sekä kaventanut ombrotrofisilla ja minerotrofisilla soilla eroa sarojen esiintymisessä. Rämeisyyttä ja mätäspintaa ilmentävien lajien peittävyys oli suurempi ja nevaisuutta ilmentävien lajien pienempi ojitetuilla kuin luonnontilaisilla soilla. Ojitus ei vaikuttanut suon ravinteisuustasoja ilmentävien lajien esiintymiseen. Ennallistamalla oli onnistuttu käynnistämään tutkimussoilla kehitys, joka johtanee suoekosysteemin palautumiseen luonnontilaisen kaltaiseksi. DCA-analyysi osoitti, että ennallistettujen soiden kasvillisuudessa tapahtunut muutos oli nopeampaa kuin muutos luonnontilaisilla soilla. Kasvillisuuden muutokset olivat jatkuneet koko tutkimuksen (noin 10 vuotta ennallistamisesta) ajan. Turvetta muodostavien rahkasammalten ja välipintaa ilmentävien kasvilajien peittävyyden lisääntyminen ennallistetuilla soilla kertoo suokasvillisuudelle ominaisten kasvuolosuhteiden palautumisesta. Ennallistumisprosessin hitautta kuvaa kuitenkin se, että rimpipinnan kasvilajit puuttuivat tutkimussoilta lähes kokonaan. Joillakin soilla kasvillisuuden kehitys ojien tukkimisen jälkeen oli erityisen hidasta. Tämä osoittaa, että metsäojituksen aiheuttamien merkittävien muutosten korjaaminen vaatii huolellisuutta sekä ennallistamistoimien suunnittelussa että toteutuksessa.fi
dc.format.extent1-45
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherUnknown
dc.relation.ispartofseriesMetsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja A
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othermonimuotoisuusfi
dc.titleMetsäojituksen ja ennallistamisen vaikutukset suokasvillisuuteen Seitsemisen kansallispuistossa
dc.typebook
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904292336
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosTiedemuseofi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.laitosUniversity Museumen
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEvoluutiotutkimus (huippuyksikkö)fi
dc.contributor.oppiaineMuseofi
dc.contributor.oppiaineEcology and Evolutionary Biologyen
dc.contributor.oppiaineCentre of Excellence in Evolutionary Researchen
dc.contributor.oppiaineMuseumen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/Book
dc.date.updated2019-04-29T12:15:55Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.relation.numberinseries156
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Metsähallitus, 2006.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysomonimuotoisuus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14084
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright