Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.advisorPalonen, Teija
dc.contributor.authorKesonen, Jenna
dc.date.accessioned2019-04-03T09:02:12Z
dc.date.available2019-04-03T09:02:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63370
dc.description.abstractTämä kandidaatin tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja tässä tutkielmassa tutkitaan tietämyksenhallinnan vaikutuksia henkilöstön kehittämisessä. Vaikka tietämyksenhallinta yleistyi jo 1990-luvulla tieto- ja viestintäteknologian kasvun myötä, on se edelleen pinnalla, sillä sen potentiaalia ei ole vielä osattu hyödyntää tarpeeksi. Tietämyksenhallinnalla tarkoitetaan prosessia, jossa esimerkiksi tuotetaan, muokataan, käytetään ja tallennetaan tietoa. Tietämyksenhallinnan tavoitteena on muokata yksilöillä olevaa tietotaitoa niin, että se olisi vapaasti kaikkien saatavilla organisaatiossa. Lisäksi tietämyksenhallinnan avulla pyritään innovoimaan uusia tuotteita tai tehostamaan päätöksentekoa. Tämä tutkielma kuitenkin kohdennetaan tarkkailemaan tietämyksenhallinnan roolia henkilöstön kehittämisessä. Henkilöstön kehittämisen tarkoituksena on parantaa henkilöstön suorituskykyä koulutusten ja valmennusten kautta. Tutkijoiden mukaan sekä tietämyksenhallinnasta että henkilöstön kehittämisestä on todettu saatavan kestävää kilpailuetua, jonka takia näiden kahden käsitteen yhdistäminen on kiinnostava yhtälö. Tutkimustuloksista huomataankin tietämyksenhallinnan vaikuttavan suuresti henkilöstön kehittämiseen. Tutkimustuloksista selviää, että henkilöstöä kehitetään usein koulutusten avulla. Näiden koulutustapahtumien tavoitteena on siirtää tietoa yksilöltä toiselle tai laitteelta ihmiselle. Tähän tapahtumaan tarvitaankin usein tietämyksenhallintaa, jotta tieto saavuttaa kuulijansa esimerkiksi oikeassa muodossa. Yleisesti ottaen kaikki koulutustapahtumat tarvitsevat tietämyksenhallintaa tiedonsiirtoa varten, joten tietämyksenhallinnan vaikutukset henkilöstön kehittämiseen ovat kiistattomat.fi
dc.description.abstractThis bachelors’ thesis is executed as a literature review and it investigates how knowledge management influences on human resource development. Even though knowledge management became more common already in 1990 along with the growth of ICT it is still a topical subject because people have not discovered its whole potential yet. Knowledge management refers to a process, where people can produce, modify, use and store knowledge. One of the main goals of knowledge management is to modify individual know-how so that it would be available to everyone in the organization. In addition, knowledge management strives to innovate new products or improve decision making. However, this bachelors’ thesis mainly observes what kind of role knowledge management has on human resource development. The purpose of human resource development is to improve personnel performance through training and coaching. According to researchers, both knowledge management and human resource development produce sustainable competitive advantage, which is the reason why connecting these two concepts is interesting. The results show that knowledge management affects greatly to human resource development. Also, the results show that personnel are often developed through training. The purpose of these training events is to transfer information from one person to another or from a device to a human. Knowledge management is often required for this event so that the information reaches its listener, for example, in the right form. In general, all training events need knowledge management for transferring knowledge, which is why the impact of knowledge management on human resource development is undeniable.en
dc.format.extent31
dc.language.isofi
dc.subject.otherhenkilöstön kehittäminen
dc.subject.otherhenkilöstön hallinta
dc.subject.otherkestävä kilpailuetu
dc.titleTietämyksenhallinnan vaikutukset henkilöstön kehittämisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904032058
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysohenkilöstöjohtaminen
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.subject.ysotieto
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysohiljainen tieto
dc.subject.ysohenkilöstöresurssit
dc.subject.ysokilpailuetu
dc.subject.ysotietämys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record