Show simple item record

dc.contributor.advisorJuutinen, Sanna
dc.contributor.authorLeinonen, Jari
dc.date.accessioned2019-04-02T11:16:14Z
dc.date.available2019-04-02T11:16:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63340
dc.description.abstractKyseessä on toimintatutkimus, jossa kehitettiin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaan kuntaan tutortoimintamalli. Kunnassa ei ole ollut ennen tutortoimintaa, vaan tutkimuksen myötä etsittiin kokemuksia ja toimivia käytänteitä tutortoimintamallin kehittämiseksi. Suomen hallitus tukee Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit -kärkihanketta 90 miljoonalla eurolla vuosien 2016-2018 välisenä aikana. Opetushallituksen yksi toimintamuoto on tutortoiminnan käynnistäminen Suomen peruskouluissa. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on perusopetuksen opetussuunnitelma ja samanaikais- ja yhteisopettaminen. Tutortoimintaa on tarkasteltu pedagogisen tuen näkökulmasta. Tutortoiminnan tavoitteet on kirjattu Opetushallituksen hankkeeseen, mikä ohjaa myös tutortoiminnan tavoitteita. Toimintatutkimus on pienimuotoinen kehittämisprojekti. Projektissa aikaisempi sykli muokkaa seuraavaan syklin tavoitteita. Tutkimus on toteutettu kahdessa jaksossa. Tutkimuksessa saatujen kokemusten ja opettajien kyselyiden vastausten perusteella kuntaan kehitettiin tutortoimintamalli, jossa on mukana toimivaksi koettuja käytänteitä niin opettajien koulu-tuksien kuin samanaikaisopetuksen järjestämiseksi. Tutkimuksen tulosten perusteella kokopäiväiselle tutorille/tutoreille on tarvetta. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen opettaminen vaatii niin opettajien kouluttamista kuin pedagogista tukea koulun arjessa.fi
dc.description.abstractThis is an Activity Research about tutoring model which was developed for a municipality in Northern Ostrobothnia in Finland. This research is about getting experiences and functional ways to execute a tutoring model. Finnish government is financing New Learning environments and Digital Materials project for 90 million euros between 2016- 2018. One of its goals is to start a tutoring model in Finnish comprehensive schools. The theoretical starting point for the research is the curriculum for basic education and coteaching. The tutoring process is examined from a pedagogical point of view. The objectives of the tutoring model are documented in the New Learning environments and Digital Materials project and hence determines the goals of the whole tutoring process. The Activity Research is a small scale development project. This research has been executed in two periods. The experiences and the answers form the survey made for teachers were the foundation for developing the tutoring model for the municipality. The tutoring model disclosed advisable ways for educating teachers and means to organize co- teaching. The results indicate that there is a need for a fulltime tutor. To be able to teach ICT-skills requires both educating teachers and giving pedagogical support in schoolen
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.titleTukea ja vinkkejä arkeen : tutoropettajatoimintamallin kehittäminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904022031
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosamanaikaisopetus
dc.subject.ysotutorit
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoyhteisopettajuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record