Show simple item record

dc.contributor.advisorRanta-Tyrkkö, Satu
dc.contributor.authorSiik, Eveliina
dc.date.accessioned2019-03-25T11:36:56Z
dc.date.available2019-03-25T11:36:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63265
dc.description.abstractTämä pro gradu -tutkielma tarkastelee diskurssianalyysin keinoin lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen moniammatillista yhteistyötä. Aiheen aiempi tutkimus on keskittynyt aloilla työskentelevien kokemuksiin yhteistyöstä, mutta kartoittamatta on jäänyt, millaista pohjaa ja mahdollisuuksia yhteistyölle luodaan yhteiskunnallisissa diskursseissa. Tutkimuskysymys on, millaiset diskurssit kuvaavat lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen työtä ja moniammatillista yhteistyötä aloja ohjaavassa lainsäädännössä? Tutkielman aineistona toimii alojen työskentelyä lähimmin ohjaavat tekstit, eli lastensuojelulaki sekä varhaiskasvatuslaki. Diskurssianalyysin avulla tarkastellaan, millaista todellisuutta teksteillä tuotetaan alojen perustehtävistä ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Tekstejä on analysoitu Niklas Luhmannin systeemiteorian ohjaamana. Lastensuojelu sekä varhaiskasvatus hahmottuvat omiksi systeemeikseen. Lastensuojelu sijoittuu juridiikan systeemiin, kun taas varhaiskasvatus kasvatuksen ja koulutuksen systeemiin. Aloja yhdistää toimiminen hoivan systeemeinä, minkä voi olettaa luovan pohjaa myös yhteistyölle. Tulosten perusteella lastensuojelulain kantavat diskurssit liittyvät oikeuksiin ja vastuisiin, kun taas varhaiskasvatuksessa keskitytään lapsen kasvuun ja kehitykseen pedagogisella painotuksella. Hoivan diskursseja teksteistä löytyy vain vähän, eikä niistä ole yhteistyön pohjaksi. Tekstien moniammatillisuuden diskurssit antavat kuvan vain yhteen suuntaan toimivasta yhteistyöstä: Lastensuojelutyössä on oikeus saada päätöksenteon tueksi monialaista asiantuntijuutta ja muilla aloilla on velvollisuus luovuttaa lastensuojeluun tietoa, jos he saavat tietoonsa lapsen kasvuolosuhteiden vaarantuneen. Nykymuodossaan varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun moniammatillinen yhteistyö ei tuo työhön lisäarvoa kuin vain toiselle osapuolelle, jolloin systeemiteoreettisesti todettuna voidaan sanoa, että organisaatioiden välinen kommunikaatio ei vähennä toiminnan monimutkaisuutta. Eri suuntiin vetävät diskurssit aiheuttavat sen, että moniammatilliseen yhteistyöhön hakeutuminen ei ole kannattavaa. Lainsäädännöstä esimerkiksi lapsen etua sekä sosiaalipoliittisia tavoitteita korostamalla voitaisiin kuitenkin johtaa lähtökohtia moniammatilliselle yhteistyölle.fi
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö
dc.subject.otherNiklas Luhmann
dc.subject.otherekologinen kommunikaatio
dc.titleMoniammatillista yhteistyötä systeemien rajapinnoilla : lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen moniammatillista yhteistyötä kuvaavat diskurssit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903251949
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysosysteemiteoria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record