Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorMejías, Elisa
dc.date.accessioned2019-02-18T11:21:20Z
dc.date.available2019-02-18T11:21:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62840
dc.description.abstractSuomessa on tarjolla 12 tutkinto-ohjelmaa sairaanhoitajaopiskelijoille, joissa opintojen kieli on englanti. Tutkinto-ohjelmissa opiskelee sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita, ja heitä ohjaavat erilaiset motivaatiot englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskeluun. Englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia on tutkittu laajasti kansainvälisten opiskelijoiden perspektiivistä ja etenkin tutkinto-ohjelmien vaikutusta kansainvälisten opiskelijoiden integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Kuitenkaan suomalaisia opiskelijoita englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa ei ole tutkittu pääasiallisina kohteina, vaan lähinnä vertailevissa tutkimuksissa kansainvälisten opiskelijoiden rinnalla. Englannin kielen näkökulma puuttuu myös lähes tyystin tutkimuksen kentältä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville suomalaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä englanninkielisestä sairaanhoitajakoulutusohjelmasta. Tutkimuskysymykset liittyivät opiskelijoiden syihin opiskella kyseisessä koulutusohjelmassa, heidän kielitaitonsa kehitystä tukeviin ja estäviin tekijöihin sekä siihen miten nämä ovat yhteydessä toisiinsa ja ei-englanninkielisille sairaanhoitajille asetettuihin kriteereihin. Lisäksi yksi tutkimuskysymys keskittyi tutkinto-ohjelman kehittämisehdotuksiin. Tuloksia voidaankin näin ollen käyttää hyödyksi englanninkielisten sairaanhoitajakoulutusohjelmien kehittämisessä. Tutkimukseen osallistui 15 suomalaista sairaanhoitajaopiskelijaa yhdestä englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta. He vastasivat ensin Internet-pohjaiseen kyselyyn ja lisäksi neljää osallistujaa haastateltiin ilmiön syvemmän ymmärtämisen saavuttamiseksi. Vastaukset analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Suomalaisilla sairaanhoitajaopiskelijoilla oli useita syitä, jotka vaikuttivat heidän valintaansa opiskella englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Tärkeimmiksi syiksi nousivat kuitenkin englannin kieleen liittyvät seikat sekä toiveet kansainvälisestä työllistymisestä. Kielitaitoa ja kommunikatiivista kompetenssia tukivat koulutusohjelmassa laaja englannin kielen käyttö, akateeminen lukeminen ja kirjoittaminen sekä materiaalit, silloin kun ne oli laadukkaasti tehty. Suurimpia estäviä tekijöitä olivat opettajien heikko kielitaito sekä harjoittelujen suorittaminen suomeksi. Osallistujilla oli useita ehdotuksia siitä, miten tutkinto-ohjelmaa voisi kielen näkökulmasta kehittää ja näitä käsiteltiin suhteessa taustateoriaan ja tutkijan omiin näkemyksiin. Jatkossa kiinnostavaa olisi tietää, miten samat osallistujat kokevat saamansa hyödyn koulutusohjelmasta myöhemmässä vaiheessa jo toimittuaan ammatissa jonkin aikaa. Lisäksi laajempi tutkimus samasta aiheesta on tarpeen, jotta saadaan paremmin yleistettävissä olevia tuloksia. Mikäli kehitystyötä tutkinto-ohjelmissa tehdään tuloksia vastaavaan suuntaan, myös seurantatutkimus on aiheellinen, jotta saadaan selville miten muutokset ovat vaikuttaneet tutkittaviin aihealueisiin.fi
dc.format.extent86
dc.language.isoen
dc.subject.othercommunicative competence
dc.subject.otherEnglish language taught degree program
dc.titleFinnish students' views on the English language taught degree program in nursing
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902181545
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysohoitotyö
dc.subject.ysokielikokeet
dc.subject.ysovieraskielinen opetus
dc.subject.ysokieli
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysocontent analysis
dc.subject.ysonursing (work)
dc.subject.ysolanguage tests
dc.subject.ysocontent and language integrated learning
dc.subject.ysolanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record