Show simple item record

dc.contributor.authorHokkanen, Matias
dc.date.accessioned2019-02-18T09:58:02Z
dc.date.available2019-02-18T09:58:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62829
dc.description.abstractSuomessa kyläkaupat ovat viime vuosina vähentyneet nopeasti. Kyläkauppojen säilymisen kannalta myymälöiden tulisi olla hyvin perillä siitä, kuinka asiakasuskollisuus heidän asiakaskunnassaan muodostuu ja miten asiakastyytyväisyys vaikuttaa tähän uskollisuuteen. Tyytyväisyyden ja uskollisuuden suhdetta on tutkittu viime vuosikymmeninä paljon, mutta kyläkauppojen osalta tutkimukset ovat jääneet vähemmälle. Tässä pro gradu -tutkielmassa pyrittiin selvittämään asiakastyytyväisyyden muodostumista ja tämän vaikutusta uskollisuuteen suomalaisten kyläkauppojen kontekstissa. Tutkimuksessa tutkittiin seitsemän eri muuttujan, palvelun laadun, tuotteiden laadun, tuotevalikoiman, hinnan, pääsymukavuuden, transaktiomukavuuden ja myymäläympäristön vaikutusta asiakastyytyväisyyteen, asiakastyytyväisyyden vaikutusta asenne- ja käyttäytymisuskollisuuteen sekä asenneuskollisuuden vaikutusta käyttäytymisuskollisuuteen. Tutkimus oli kvantitatiivinen. Aineiston keruumenetelmänä oli verkkokysely. Vastaajat rekrytoitiin Sale Hurissalon Facebook-sivuilla jaetun linkin avulla, ja vastauksia saatiin yhteensä 119 kappaletta. Tutkimustulosten perusteella hinnalla, pääsymukavuudella ja transaktiomukavuudella havaittiin olevan positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Palvelun laadun, tuotteiden laadun, tuotevalikoiman ja myymäläympäristön vaikutusta ei voitu osoittaa todeksi. Tulokset eivät näiltä osin täysin tue teoriaa. Asiakastyytyväisyydellä havaittiin yhteys asenneuskollisuuteen ja asenneuskollisuudella puolestaan käyttäytymisuskollisuuteen. Sen sijaan asiakastyytyväisyyden ja käyttäytymisuskollisuuden välillä ei havaittu positiivista yhteyttä. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista selvittää muita asenne- ja käyttäytymisuskollisuuteen vaikuttavia muuttujia, jolloin pystyttäisiin selittämään suurempi osuus asiakkaiden käyttäytymisestä. Asiakastyytyväisyyden osalta hyvä tutkimusaihe voisi olla esimerkiksi kyläkauppojen laajojen oheispalveluiden vaikutus tyytyväisyyteen.fi
dc.format.extent65
dc.language.isofi
dc.titleAsiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus kyläkaupassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902181532
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysoasiakasuskollisuus
dc.subject.ysoasiakastyytyväisyys
dc.subject.ysokyläkaupat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record