Show simple item record

dc.contributor.advisorMcVeigh, Joseph
dc.contributor.authorMikkonen, Pinja
dc.contributor.authorTiainen, Lilli
dc.date.accessioned2019-02-13T06:58:39Z
dc.date.available2019-02-13T06:58:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62764
dc.description.abstractKaksikielisyys on nopeasti yleistyvä yhteiskunnan ilmiö, ja siten myös kaksikielisten perheiden osuus väestöstä on jatkuvassa kasvussa. Kaksikielisten perheiden vanhempien vastuulla on päättää, millaisia kielivalintoja he kaksikielisten lastensa kohdalla tekevät. Tapaustutkimuksemme tarkoituksena oli tutkia kaksikielisen lapsen hallitsevan kielen muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti tutkimme asuinmaan, koulukielen ja kotikielen vaikutuksia kyseiseen prosessiin. Tarkoituksemme oli selvittää, miten nämä kyseiset tekijät vaikuttivat tutkimukseemme osallistuneihin kaksikielisiin lapsiin. Tutkimusta varten haastattelimme kaksikielisen perheen kolmea lasta ja toista vanhempaa. Perheen käyttämät kielet olivat suomi ja englanti. Haastattelut olivat puolistrukturoituja haastatteluita, jotka litteroitiin. Analysoimme ne sen sisällönanalyysiä ja vertailuanalyysiä hyödyntäen. Koska otanta on hyvin pieni, ei tutkimuksen tuloksia ole tarkoitettu yleistettäväksi, vaan tuottaa esimerkki siitä, miten kaksikielisen ihmisen hallitseva kieli voi valikoitua. Tutkimuksemme osoitti, että kaksikielisen ihmisen hallitseva kieli voi erota myös saman perheen sisäisesti. Kaksi haastateltavistamme koki englannin hallitsevaksi kielekseen, ja yksi oli tasavertaisesti kaksikielinen. Tähän vaikutti vahvasti lasten koulukieli, joka usein, mutta ei aina, määräytyi asuinmaan mukaan. Myös vanhempien kielivalinnoilla oli vaikutusta, mutta tutkimuksemme ei keskittynyt kaksikielisen perheen lasten kasvatusmetodeihin, joka olisi siksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.fi
dc.format.extent36
dc.language.isoen
dc.subject.otherdominant language
dc.subject.otherbilingual schooling
dc.subject.otherbilingual upbringing
dc.title“I can’t be funny in Finnish!” : A Case Study of Aspects Affecting the Forming of a Bilingual’s Dominant Language
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902131484
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysobilingualism


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record