Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.advisorPirhonen, Antti
dc.contributor.authorKurkinen, Hanna
dc.date.accessioned2019-01-22T13:26:22Z
dc.date.available2019-01-22T13:26:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62589
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia luokanopettajilla on ohjelmoinnin opettamisesta. Tutkimuksen aineisto koostui kuuden luokanopettajan haastatteluista. Litteroidun haastatteluaineiston analyysissä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tulokset osoittivat, että opettajien käsitysten mukaan ohjelmointi on toimintaohjeiden antamista ja siihen sisältyy ohjelmoiminen sekä tieto- ja viestintäteknologisilla laitteilla että ilman niitä. Opettajat myös kuvailivat ohjelmoinnin opetuksen harjaannuttavan monenlaisia taitoja. Opettajilla oli vaihtelevia kokemuksia ohjelmoinnin opettamisesta. Ne, jotka opettivat sitä, kokivat sen pääosin myönteisenä ja hyödyllisenä, mutta myös haasteellisena. Haastateltavien mukaan oppilaat ovat suhtautuneet ohjelmoinnin opetukseen pääosin myönteisesti. Opettajat näkivät tärkeänä ohjelmoinnin opetuksessa käyttämiensä opetusmenetelmien ja -välineiden toiminnallisuuden ja monipuolisuuden ja kuvailivat ohjelmoinnin integrointimahdollisuuksia eri oppiaineisiin laajoiksi. Ohjelmoinnin opetus kuitenkin edellyttää koululta ja opettajilta resursseja ja valmiuksia, ja erityisesti riittämätön aika ja välineistö sekä omien valmiuksien puutteet koettiin opetuksen haasteina. Moni koki tarvitsevansa tukea ja täydennyskoulutusta ohjelmoinnin opetuksen toteuttamiseen. Opettajien vastauksissa korostui, että vaikka ohjelmoinnin opetus nähdään hyödyllisenä ja sitä toteutetaan monenlaisin opetusmenetelmin, tukea ja lisäkoulutusta tarvitaan ohjelmoinnin opetuksen helpottamiseksi.fi
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherohjelmoinnin opetus
dc.subject.otherkäsitykset
dc.title”Koodaaminen ei oo sitä tietokonenippeliä pelkästään” : luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia ohjelmoinnin opettamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901221271
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoohjelmointi
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record