Show simple item record

dc.contributor.advisorRönkä, Anna
dc.contributor.authorRitvanen, Roosa
dc.date.accessioned2019-01-09T12:51:57Z
dc.date.available2019-01-09T12:51:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60990
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin pääkaupunkiseudulla toimivien erityisopettajien käsityksiä heidän tekemästään yhteistyöstä maahanmuuttajaperheiden kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville yhteistyössä esiintyneitä haasteita sekä yhteistyöhön liittyviä kehittämisehdotuksia. Ilmiötä oli merkittävää tutkia maahanmuuttajaperheiden lisääntyvän määrän takia, mikä asettaa peruskouluille uudenlaisia haasteita esimerkiksi kielimuurin takia. Tutkimus toteutettiin laadullisena fenomenografisena tutkimuksena. Tutkittavat kerättiin harkinnanvaraisella eliittiotannalla. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla haastattelemalla kahdeksaa erityisopettajaa pääkaupunkiseudulla. Aineisto analysointiin fenomenografisella analyysilla. Tutkimuksen tulosten mukaan opettajien kokemat haasteet liittyivät pääosin joko vanhempien tai opettajien ymmärryksen puutteeseen, vastakkainasetteluun opettajan ja vanhempien välillä, opettajien tai vanhempien asenteisiin ja ennakkoluuloihin sekä ajan riittämättömyyteen ja aktiivisuuden puutteeseen. Ymmärryksen puute konkretisoitui yhteisen kielen puuttuessa ja kulttuurisissa eroissa. Tulosten valossa kouluissa tehtävän yhteistyön kehittäminen lähtee niin opettajista, vanhemmista kuin koko kouluyhteisöstä. Käytännössä yhteistyötä voitaisiin kehittää aktivoimalla vanhempia yhteistyöhön, muuttamalla henkilökunnan ja vanhempien asenteita sekä lisäämällä ymmärrystä puolin ja toisin. Uutta tietoa tutkimus toi erityisopettajien kokemasta työnkuvan eroavaisuudesta suhteessa muiden opettajien työnkuvaan, mikä heijastui yhteistyön laatuun ja määrään. Tutkittavien toteuttamat yhteistyömuodot vaihtelivat perheiden välillä johtuen perheiden heterogeenisyydestä.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.othermaahanmuuttajaperhe
dc.subject.otherfenomenografia
dc.titleErityisopettajien käsityksiä yhteistyöstä maahanmuuttajaperheiden kanssa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901091136
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoerityisopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record