Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorKoskela, Susanna
dc.date.accessioned2018-12-11T07:23:07Z
dc.date.available2018-12-11T07:23:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60552
dc.description.abstractTässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvitettiin sitä, miten hierarkiattomuus näyttäytyy informaatioteknologian organisaatiossa henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta. Samalla tutkimuksessa tarkasteltiin työntekijän itseohjautuvuuden ja työyhteisön tuen merkitystä työhyvinvoinnille. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena JELMO-tutkimushankkeesta saadun aineiston avulla. Aineisto koostui kuuden samassa IT-alan organisaatiossa työskentelevän työntekijän haastatteluista. Haastattelut analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuskysymysten pohjalta nousseet teemat analysoitiin ja niistä muodostettiin neljä pääteemaa sekä yksi alateema. Tutkimustulokset koostuivat neljästä pääteemasta, joita olivat hierarkiattomuuden mukanaan tuoma vastuu ja vapaus, työyhteisön tuki sekä itseohjautuvuus. Vastuun alateemaksi muodostui lisäksi epävarmuuden teema. Tutkimuksessa kävi ilmi, että hierarkiattomalla yritysrakenteella oli merkitystä työhyvinvoinnin kannalta, sillä se vaikutti koko organisaation toimintamalleihin. Samalla työyhteisön antaman tuen ja yksilön oman itseohjautuvuuden avulla hierarkiattomaan organisaatioon sopeutuminen oli huomattavasti helpompaa ja työ koettiin mielekkäämpänä. Tutkimuksessa hierarkiattomuus korostui ilmiönä vahvasti ja herätti osittain ristiriitaisia mielipiteitä työntekijöiden keskuudessa. Henkilöstön aiemmalla työkokemuksella, luonteenpiirteillä, tavoitteilla ja työntekijän työssään kokemalla vapaudella oli merkitystä työhyvinvoinnin kannalta. Hierarkiattomassa yrityksessä työskentelevät kokivat mahdollisuutensa itseohjautuvaan ja autonomiseen työhön tärkeiksi tekijöiksi työssä jaksamisen kannalta.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherhierarkiattomuus
dc.titleHierarkiattomuuden ja vastuunannon merkitys työhyvinvoinnille informaatioteknologian organisaatiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812115051
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.subject.ysotietotyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record