Show simple item record

dc.contributor.authorPiiroinen, Helena
dc.date.accessioned2018-12-11T07:14:03Z
dc.date.available2018-12-11T07:14:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60550
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden käsityksiä salibandyn lajitaitojen oppimisesta pelillisesti opetettaessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös opiskelijan omaa näkemystä siitä, kehittyivätkö opiskelijan salibandyn lajitaidot tutkimusjakson aikana. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi miten kognitiivinen liikuntataitojen oppimisen malli kehittää liikunnallisen taidon oppimista, vaikkakin kyseisessä oppimisen mallissa pääpaino on pelin ymmärtämisessä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten opiskelijan oma motivaatio heijastui lajitaitojen oppimiseen pelillisesti opetettaessa. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategiaksi muodostui tapaustutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikunnanohjauksen peruskurssin opiskelijoiden käsityksiä tutkimuskysymyksen mukaisesti (N=10). Tutkimusjoukon tutkimuslajiksi valikoitui salibandy. Salibandy soveltuu hyvin liikuntamuodoksi opiskelijaryhmälle ja tätä kautta myös tutkimuslajiksi. Tutkimuksen opetustuntien sisältöä ja teemaa koostettiin tarkoituksenmukaisesti pelilliseen suuntaan. Jokaisella opetustunnilla hyödynnettiin tiettyä pelillistä ja lajitaidollista teemaa. Tutkimuksen opetustunnit oli rakennettu seitsemän opetuskerran kokonaisuudeksi. Tutkimus toteutettiin keväällä 2017 Eerikkilän Urheiluopistolla. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että opiskelijoiden käsitykset pelillisestä opetusmenetelmästä olivat positiivisesti suuntautuneita. Opiskelijat kokivat pelillisen toiminnan opetustunneilla mukavana, monipuolisena ja osallistavana. Tutkimustuloksista kävi myös ilmi, että opiskelijoiden käsitykset omien taitojen kehittymisestä vaihtelivat opiskelijakohtaisesti. Suurin osa opiskelijoista ei kokenut omien salibandyn lajitaitojensa kehittyneen suoranaisesti tutkimusjakson aikana. Kognitiivinen taitojen oppimisen malli koettiin kuitenkin mielekkääksi ja positiiviseksi tavaksi oppia lajitaitoja. Opiskelijoiden käsityksien mukaan pelilliset taidot kehittyivät lajitaitoja enemmän, mikä on oleellista juuri kognitiivisen taidon oppimisen mallissa.fi
dc.format.extent94
dc.language.isofi
dc.subject.othertaidon oppiminen
dc.subject.otherkognitiivinen taitojen oppimisen malli
dc.subject.otherpelikeskeinen oppiminen
dc.titleKognitiivinen liikuntataitojen oppimisen malli on mielekäs ja positiivinen tapa oppia : opiskelijoiden käsityksiä salibandyn lajitaitojen oppimisesta pelillisesti opetettaessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812115046
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysoliikuntataidot
dc.subject.ysokvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysosalibandy
dc.subject.ysolajitaidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record