Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorKoppinen, Taru
dc.date.accessioned2018-11-15T07:08:03Z
dc.date.available2018-11-15T07:08:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60187
dc.description.abstractTämän tutkimuksen aiheena oli sosiodigitaalisuutta hyödyntävän opetuksen yhteydet oppimiselle. Tutkimuksen päätehtävä oli tarkastella opettajien käsityksiä oppilaiden ajattelun sekä taitojen rakentumisesta sosiodigitaalisuutta hyödyntävissä opetusympäristöissä, joista tutkimuksissa käytetään myös nimitystä innovatiiviset opetusmenetelmät. Tutkimuksen viitekehys rakentui digitaalisuutta hyödyntävän opetuksen määrittelyyn, osallistavan ja ymmärrystä edistävän oppimisen kuvaukseen uuden opetussuunnitelman (POPS2014) valossa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus, ja se pohjautuu fenomenografiseen tutkimusmetodologiaan. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä seitsemää sekä alakoulun että yläkoulun opettajaa kevään 2018 aikana. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 53 sivua, joka analysoitiin fenomenografisella aineistoanalyysillä. Tuloksiksi muodostui neljä pääkategoriaa eli käsitystä sosiodigitaalisuuden yhteyksistä oppimiseen: teknologisten välineiden hallinta, työskentelyn taidot, ajattelun kehittyminen sekä elämisen taidot. Yhteydet sekä laaja-alaisten taitojen kehittymiselle ja siten tulevaisuuden taitojen edistymiselle olivat tuloksissa selkeästi nähtävissä.fi
dc.format.extent103
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiodigitaalisuus
dc.subject.otherinnovatiiviset opetusmenetelmät
dc.subject.otherymmärtävä oppiminen
dc.subject.otherlaaja-alaiset taidot
dc.titleSosiodigitaalisesti "yhteisen nuotion" äärellä : opettajien käsityksiä sosiodigitaalisuutta hyödyntävän opetuksen yhteyksistä oppimiseen.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811154711
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotaidot
dc.subject.ysoyhteisöllinen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record