Show simple item record

dc.contributor.authorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorKautonen, Maria
dc.date.accessioned2018-11-09T11:53:56Z
dc.date.available2018-11-09T11:53:56Z
dc.date.issued2018fi
dc.identifier.citationKuronen, M., & Kautonen, M. (2018). Foneettisten piirteiden ja vieraan aksentin yhteydestä suomen kielessä. <em>Lähivõrdlusi. Lähivertailuja</em>, 28, 207-241. <a href="https://doi.org/10.5128/LV28.06">doi:10.5128/LV28.06</a>fi
dc.identifier.otherTUTKAID_79431
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60172
dc.description.abstractTapaustutkimuksemme tarkoituksena on selvittää muutaman foneettisen piirteen ja vieraan aksentin yhteyttä suomen kielessä. Analysoimme ilmiötä kuulijatestillä, akustisin mittauksin ja kirjoittajien tekemin kuulonvaraisin havainnoin. Puhujina ovat varsin edistyneet suomenpuhujat, jotka puhuvat suomea toisena tai vieraana kielenään. Tuloksemme antavat uutta tietoa vieraan aksentin ja foneettisten piirteiden yhteyksistä sekä tarjoavat avauksia jatkotutkimukselle. Tutkitut piirteet ovat pitkien vokaalien etäisyydet, äännekestot, perustaajuuden (f0) vaihteluväli, f0:n vaihtelun jyrkkyys ja keskihajonta sekä artikulaationopeus. Tuloksemme osoittavat, että kaikilla piirteillä on yhteys vieraaseen aksenttiin. Sekä syntyperäisyyden kategorian että aksenttipiirteiden voidaan sanoa muodostavan jatkumon, jonka yhdessä päässä on L1-kaltainen ääntämys ja toisessa päässä selvät poikkeamat siitä. Päiden välille asettuvat hienovaraisemmat poikkeamat, joita yksittäin tarkasteltuna saattaa olla vaikea määritellä L2-piirteiksi. Vokaalietäisyys- ja kestopoikkeamien yhteys aksenttiin on selvempi kuin f0-piirteiden ja artikulaationopeuden. Vokaalietäisyyksiä koskevat tuloksemme antavat ymmärtää, että äännelaatujen syntyperäisen kaltainen hallinta on hyvin vaikeaa myös varsin edistyneille L2-puhujille. Aiempiin tutkimustuloksiin verrattaessa havaintomme ovat samansuuntaiset: yksittäisten äänteiden laatuun liittyvillä poikkeamilla ja äänteiden kestoon liittyvillä poikkeamilla on selvin yhteys vieraaseen aksenttiin.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherEesti Rakenduslingvistika Ühing
dc.relation.ispartofseriesLähivõrdlusi. Lähivertailuja
dc.rightsCC BY-NC 4.0
dc.subject.othertoinen kielifi
dc.subject.otherääntäminenfi
dc.subject.otheroppiminenfi
dc.subject.otherprosodiikkafi
dc.subject.otherfonetiikkafi
dc.subject.otherhavainnotfi
dc.subject.otheraksenttifi
dc.subject.otherL2fi
dc.subject.othersecond languagefi
dc.subject.otherpronunciationfi
dc.subject.otherlearningfi
dc.subject.othersegmentsfi
dc.subject.otherprosodyfi
dc.subject.otherphoneticsfi
dc.subject.otherperceptionfi
dc.subject.otheraccent (linguistics)fi
dc.titleFoneettisten piirteiden ja vieraan aksentin yhteydestä suomen kielessäfi
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811084654
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kieli
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2018-11-08T07:15:14Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange207-241
dc.relation.issn1736-9290
dc.relation.numberinseries0
dc.relation.volume28
dc.type.versionPublisher's PDF
dc.rights.copyright© Kirjoittajat, 2018
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.relation.doi10.5128/LV28.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC 4.0