Show simple item record

dc.contributor.authorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorKautonen, Maria
dc.date.accessioned2018-11-09T11:53:56Z
dc.date.available2018-11-09T11:53:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKuronen, M., & Kautonen, M. (2018). Foneettisten piirteiden ja vieraan aksentin yhteydestä suomen kielessä. <i>Lähivõrdlusi. Lähivertailuja</i>, <i>28</i>, 207-241. <a href="https://doi.org/10.5128/LV28.06" target="_blank">https://doi.org/10.5128/LV28.06</a>
dc.identifier.otherCONVID_28708093
dc.identifier.otherTUTKAID_79431
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60172
dc.description.abstractTapaustutkimuksemme tarkoituksena on selvittää muutaman foneettisen piirteen ja vieraan aksentin yhteyttä suomen kielessä. Analysoimme ilmiötä kuulijatestillä, akustisin mittauksin ja kirjoittajien tekemin kuulonvaraisin havainnoin. Puhujina ovat varsin edistyneet suomenpuhujat, jotka puhuvat suomea toisena tai vieraana kielenään. Tuloksemme antavat uutta tietoa vieraan aksentin ja foneettisten piirteiden yhteyksistä sekä tarjoavat avauksia jatkotutkimukselle. Tutkitut piirteet ovat pitkien vokaalien etäisyydet, äännekestot, perustaajuuden (f0) vaihteluväli, f0:n vaihtelun jyrkkyys ja keskihajonta sekä artikulaationopeus. Tuloksemme osoittavat, että kaikilla piirteillä on yhteys vieraaseen aksenttiin. Sekä syntyperäisyyden kategorian että aksenttipiirteiden voidaan sanoa muodostavan jatkumon, jonka yhdessä päässä on L1-kaltainen ääntämys ja toisessa päässä selvät poikkeamat siitä. Päiden välille asettuvat hienovaraisemmat poikkeamat, joita yksittäin tarkasteltuna saattaa olla vaikea määritellä L2-piirteiksi. Vokaalietäisyys- ja kestopoikkeamien yhteys aksenttiin on selvempi kuin f0-piirteiden ja artikulaationopeuden. Vokaalietäisyyksiä koskevat tuloksemme antavat ymmärtää, että äännelaatujen syntyperäisen kaltainen hallinta on hyvin vaikeaa myös varsin edistyneille L2-puhujille. Aiempiin tutkimustuloksiin verrattaessa havaintomme ovat samansuuntaiset: yksittäisten äänteiden laatuun liittyvillä poikkeamilla ja äänteiden kestoon liittyvillä poikkeamilla on selvin yhteys vieraaseen aksenttiin.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherEesti Rakenduslingvistika Ühing
dc.relation.ispartofseriesLähivõrdlusi. Lähivertailuja
dc.rightsCC BY-NC 4.0
dc.subject.otherL2
dc.subject.othersegments
dc.subject.otherperception
dc.titleFoneettisten piirteiden ja vieraan aksentin yhteydestä suomen kielessä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811084654
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2018-11-08T07:15:14Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange207-241
dc.relation.issn1736-9290
dc.relation.numberinseries0
dc.relation.volume28
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat, 2018
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoaksentti
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoprosodiikka
dc.subject.ysofonetiikka
dc.subject.ysohavainnot
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p26811
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17005
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7303
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2945
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4788
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4532
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5284
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.relation.doi10.5128/LV28.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC 4.0