Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorTuuliainen, Elina
dc.date.accessioned2018-11-01T11:06:13Z
dc.date.available2018-11-01T11:06:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60077
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli syventyä luokanopettajien alanvaihtoon. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia syitä luokanopettajien alanvaihdon taustalla on, millä tavalla opettajankoulutuksesta on ollut hyötyä uudella alalla, ja onko työtyytyväisyyden koettu kasvaneen alanvaihdon jälkeen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja aineiston keruussa sekä analyysissä on hyödynnetty narratiivista näkökulmaa. Aineisto koostuu kymmenestä alaa vaihtaneen luokanopettajan uratarinasta, joista yhdeksän on vastaanotettu kirjoitelmina ja yksi litteroitu puhelinhaastattelusta. Tarinat on analysoitu käyttämällä Labovin ja Waletskyn (1967) strukturaalisen analyysin mallia, minkä jälkeen aineisto on vielä teemoiteltu. Tuloksista kävi ilmi, että alanvaihtoon johtaneet tekijät voitiin jakaa opettajan ammatista poistyöntäviin syihin (esim. työn kuormittavuus) sekä uuden alan puoleensavetävyyteen (esim. halu kokeilla jotain uutta). Alanvaihtajat kokivat opettajankoulutuksen olleen hyvä pohja uusille työtehtäville. Esille nostettiin esimerkiksi koulutuksen vaikutus oppimiseen liittyvään osaamiseen, ammatilliseen identiteettiin ja asiantuntijuuteen sekä esiintymis-, esimies- ja johtamistaitoihin. Uuteen alaan oltiin pääosin täysin tyytyväisiä. Työtyytyväisyyteen liittyviä tekijöitä olivat muun muassa työtehtävien mielekkyys ja uuden oppiminen. Luokanopettajien alanvaihtoon ja työtyytyväisyyteen johtavat syyt olivat hyvin samankaltaisia aiempien tutkimusten kanssa. Päätös alanvaihdosta oli kannattanut, sillä opettajat olivat tyytyväisiä uuteen ammattiinsa. Lisäksi opettajankoulutuksen koettiin olevan hyvä pohja uusille työtehtäville.fi
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöhön sitoutuminen
dc.titleOpettajankoulutuksesta uudelle alalle : luokanopettajien uratarinoita alanvaihdosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811014594
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyötyytyväisyys
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoammatinvaihto
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record