Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorHalmesaari, Mari
dc.contributor.authorAlanko, Karoliina
dc.date.accessioned2018-11-01T11:00:19Z
dc.date.available2018-11-01T11:00:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60076
dc.description.abstractTutkimuksessa kuvailtiin Jyväskylän yliopiston maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä opettajaidentiteetistä ja työelämäosaamisesta. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmillä ja tutkimuksen lähestymistapa oli fenomenologis-hermeneuttinen. Aineiston keruu toteutettiin sähköisen kyselyn avulla, johon tutkimukseen osallistujat tuottivat narratiiveja. Tutkimuksessa analysoitiin teoriaohjaavasti sisällönanalyysin menetelmillä kolmekymmentä luokanopettajaopiskelijoiden tuottamaa narratiivia. Tutkimuksen tuloksissa opettajaidentiteetin ulottuvuuksia löydettiin kaikkiaan kuusi: 1. persoonallinen, 2. ammatillinen, 3. itsensä tunteva ja tiedostava, 4. autonominen ja yhteisöllinen, 5. keskeneräinen ja valmis sekä 6. teoreettinen ja käytännöllinen. Orientaatiossa havaittiin opiskelijoiden heikot yhteyden työelämään ja epävarmuus omasta osaamisesta ja työelämään siirtymisestä. Kvalifikaatioissa korostui oman osaamisen riittämättömyyden kokemus. Opiskelijoiden kokemia työelämän vaatimuksia kuvattiin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen, funktionaalisten taitojen ja kognitiivisten taitojen kautta. Tämän tutkimuksen ja aiempien tutkimustulosten pohjalta jäsennettiin ammatillisen kompetenssin rakentumista luokanopettajaopiskelijoilla. Ammatillinen kompetenssi rakentui opettajaopiskelijoiden käsityksistä opettajaidentiteetistään ja työelämäosaamisestaan. Tutkimuksen johtopäätöksinä todettiin keskeiseksi opettajaopiskelijoiden ammatillisen kompetenssin rakentumisen tukeminen koulutuksen aikana sekä vuorovaikutus opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelijat
dc.subject.otheropettajaidentiteetti
dc.subject.othertyöelämäosaaminen
dc.subject.otherorientaatiot
dc.subject.otherammatillinen kompetenssi
dc.title“Pystynkö tähän kaikkeen?” : luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä opettajaidentiteetistään ja työelämäosaamisestaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811014593
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysokvalifikaatiot
dc.subject.ysoammatti-identiteetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record