Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorSärkilahti, Suvi
dc.date.accessioned2018-09-12T08:25:34Z
dc.date.available2018-09-12T08:25:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59480
dc.description.abstractTässä tutkimuksella selvitettiin havainnoimalla ja haastattelemalla kahdesta erityisluokanopettajasta, kahdesta koulunkäynninohjaajasta sekä kahdestakymmenestä erityistä tukea saavasta seitsemäsluokkalaisesta koostuvan yksi-kön toimintaa. Tavoitteena oli havainnointiaineiston perusteella kuvailla tiimin toimintatapoja sekä haastatteluilla saada kuuluviin erityisluokanopettajien omia kokemuksia tiimiopettajuudesta. Tutkimus toteutettiin kevään ja kesän 2018 aikana. Tutkimuksen tuloksissa voitiin todeta tiimiopettajuuden käytännön toteuttamisen koostuvan opetusjärjestelyistä, yhteistyötä varten kehitellystä seurantajärjestelmästä sekä tiimin keskinäisestä yhteydenpidosta sekä kommunikaatiosta. Haastatteluaineiston perusteella voitiin todeta, että erityisluokanopettajat pitivät tiimiopettajuutta ennen kaikkea positiivisena asiana, joka tuo niin ammatillisen kehittymisen kuin emotionaalisen tuenkin uudelle tasolle opettajan työssä, sekä hyödyttää oppilaita oppimisessa ja sosiaalisissa taidoissa. Positiivisten puolien lisäksi haastatteluissa tuli ilmi kehitettävää etenkin esimiestasolla, jotta tiimiopettajuuden toteuttamiseen vaadittu aika olisi tarjolla ja ilmapiiri tiimiopettajuudelle myönteinen. Pääpiirteittäin tämän tutkimuksen tulokset myötäilivät aikaisempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia, vaikka konteksti tässä tutkimuksessa olikin eri kuin valtaosassa yhdessä opettamista käsitelleitä tutkimuksia. Tämän tutkimuksen keskeisintä antia on tuoda näkyviin ja kuuluviin tiimiopettajuudessa käytettäviä toimintamalleja sekä opettajien omia kokemuksia tiimiopettajuuden hyödyistä ja kehittämiskohteista.fi
dc.format.extent50
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleTiimiopettajuus erityisluokanopettajan työssä : miten ja miksi?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809124086
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityiskasvatus
dc.subject.ysotiimiopetus
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysotiimityö
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record