Show simple item record

dc.contributor.authorWesterholm, Päivi
dc.contributor.authorde Carvalho, Maria
dc.date.accessioned2018-09-12T06:55:17Z
dc.date.available2018-09-12T06:55:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59470
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia tekijöitä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 löytyy oppimisen iloon liittyen. Aiheen pohdintaa haluttiin tehdä sekä henkilökohtaisista motiiveista oman tulevan luokanopettajan työn rikastamiseksi, että julkisen aiheeseen liittyvän keskustelun pohjalta. Julkisessa keskustelussa on nostettu paljon esiin pohdintaa oppimisen ilon hälyttävästä puuttumisesta peruskouluissamme. Aihetta jäsennettiin Seligmanin hyvinvointia kuvaavan PERMA-teorian avulla. PERMA-teoria antoi monipuolisen ja varsin sopivan työkalun tutkimuksellisesti vielä nuoren ja selkeytymättömän aiheen käsittelyyn. PERMA-teoria koostuu viidestä osa-alueesta, joita ovat myönteiset tunteet, sitoutuminen, vuorovaikutussuhteet, merkityksellisyys ja saavuttaminen. Tutkimusaineistona käytettiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014. Tätä peruskoulun opettajien työtä ohjaavaa asiakirjaa tutkittiin systemaattisen tekstianalyysin keinoin. Systemaattinen tekstianalyysi sopi hyvin tutkimusaiheen käsittelyyn sekä tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseen ja antoi mahdollisuuden hermeneuttiseen tutkijan ymmärryksen kehittymiseen, joka tapahtui tutkimuksen edetessä. Ensikatsomalta vaikutti siltä, ettei oppimisen ilolla ole juuri mitään asemaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014, mutta moninkertainen tutkimusaineiston läpikäynti ja syvällinen aiheen jäsentäminen PERMA-teorian mukaan näytti oppimisen ilolla olevan keskeinen, joskin piiloinen rooli tutkimusaineistossa. Tutkimuksen perusteella Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 löytyy paljon PERMA:n jokaiseen osa-alueeseen oppimisen ilon näkökulmasta liittyviä tekijöitä, mutta kokonaisuutta ei ole kuvattu selkeästi. Tutkijoille sen sijaan kirkastui syvällisen hermeneuttisen prosessin kautta selkeä käsitys oppimisen ilon rakentumisesta. Oppimisen ilo rakentuu hyvien vuorovaikutussuhteiden kannattelemana. Tärkeäksi ja hyväksytyksi tulemisen kokeminen antaa merkitystä sekä omalle identiteetille että työlle. Koettu merkityksellisyys sekä oppilaan lähtökohtien ja edellytysten huomioiminen antavat mahdollisuuden työntekoon sitoutumiselle, joka on välttämätöntä onnistumiselle. Tavoitteiden saavuttaminen tapahtuu parhaiten oikea-aikaisen ohjauksen turvin. Kaikkia näitä vaiheita tukevat myönteiset tunteet ja vaiheiden kautta saadaan myös kokea myönteisiä tunteita. Tästä kokonaisuudesta rakentuu oppimisen ilo, joka on paljon enemmän kuin joku kiva tunne.fi
dc.format.extent149
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppimisen ilo
dc.subject.otherPerusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
dc.subject.otherPERMA-teoria
dc.subject.othersystemaattinen tekstianalyysi
dc.titleOppimisen ilo Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809124078
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotekstianalyysi
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoperusopetus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record