Show simple item record

dc.contributor.authorJäntti, Katri
dc.date.accessioned2018-08-31T05:53:13Z
dc.date.available2018-08-31T05:53:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59396
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaiset ovat perusopetuksen viimeisiä luokkia käyvien nuorten yleiset työelämävalmiudet. Pyrkimyksenä oli tuottaa tietoa nuorten valmiuksista ikävaiheessa, jossa nuoret ottavat ensiaskeliaan työelämään tai siirtyvät työssäoppimista painottavaan ammatilliseen koulutukseen. Nuorten työelämävalmiuksia lähdettiin tarkastelemaan nuoria TET-jaksoilla ohjanneiden työntekijöiden kokemuksista käsin. Tutkittavaa ilmiötä lähestyttiin laadullisella tutkimusotteella. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla avoimen teemahaastattelun keinoin kuutta TET-harjoittelijoiden ohjaamisesta runsaasti kokemusta omaavaa työntekijää, jotka edustivat kaupan alaa, ravintola-alaa, kirjastoalaa ja varhaiskasvatusta. Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimustulosten mukaan valmiudet, joita työuraa aloittelevilta nuorilta työssä odotetaan, ovat kommunikaatiotaidot, sosiaaliset taidot, itsensä johtamisen taidot, kyky noudattaa työpaikan sääntöjä sekä myönteinen asenne työn tekemiseen. Taito-odotuksiin peilaten suurimmalla osalla nuorista nähtiin olevan hyvät työelämävalmiudet. Valmiuksissa nähtiin kuitenkin myös suuria eroja nuorten kesken: kaikkien edellä mainittujen valmiuksien kohdalla nuoret saivat toisaalta kehuja valmiuksistaan, toisaalta samoissa taidoissa nähtiin myös selkeitä puutteita. Tuloksia voitaisiinkin hyödyntää esimerkiksi perusopetuksessa keskittymällä erityisesti niiden valmiuksien kehittämiseen, joissa puutteita havaittiin. Työssä tarvittavien valmiuksien oppimista tukisi myös se, että koulusta luotaisiin erilaisin keinoin enemmän työelämän ja sen toimintatapojen kaltainen. Jatkotutkimusten haasteena voisikin olla selvittää millaisia nämä keinot voisivat olla.fi
dc.format.extent102
dc.language.isofi
dc.subject.otherTET
dc.subject.otherpostmoderni työelämä
dc.subject.othertyöelämään kiinnittyminen
dc.title”Kyl miä plussan niille annan” : TET-ohjaajien näkemyksiä TET-harjoittelijoiden yleisistä työelämävalmiuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808313986
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotyöelämävalmiudet
dc.subject.ysotyöelämään tutustuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record