Show simple item record

dc.contributor.advisorKari, Tuomas
dc.contributor.authorRinne, Petriina
dc.date.accessioned2018-08-29T07:21:14Z
dc.date.available2018-08-29T07:21:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59363
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on tutkia digitaalisen ohjauksen vaikutusta inaktiivisen henkilön liikuntakäyttäytymiseen ja –motivaatioon. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voiko digitaalinen ohjaus ylipäätään vaikuttaa liikuntamääriin ja koettuun liikuntamotivaatioon, ja jos voi, niin millaisten elementtien avulla. Lisäksi selvitetään, millaisiin tarpeisiin ja haasteisiin digitaalisella ohjauksella voidaan vastata, ja millaiset käyttöönotto- ja käyttökokemukset johtavat palvelun omaksumiseen. Käyttöönotto- ja käyttökokemuksia sekä vaikutusta motivaatioon tarkastellaan eri omaksumis- ja motivaatioteorioiden avulla. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta ja teemahaastattelua tutkimuksen ollessa laadullinen. Liikuntateknologia kehittyy koko ajan, ja siitä pystyvät hyötymään yhä useammat käyttäjät. Liikkumattomuus on niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta suuri ongelma, ja keinoja vaikuttaa inaktiivisen käyttäjän liikuntatottumuksiin tulisi kehittää ja tutkia. Tämä tutkielma antaa arvokasta tietoa inaktiivisten henkilöiden liikuntaan liittyvistä tarpeista ja haasteista ja liikuntateknologian mahdollisuuksista vastata niihin. Tutkimuksen tuloksissa selviää, että ohjaavalla liikuntateknologialla voidaan vastata moniin eri liikunnan harrastamiseen liittyviin haasteisiin ja tarpeisiin, ja inaktiivisten käyttäjien liikuntakäyttäytymiseen ja –motivaatioon voidaan vaikuttaa usean eri elementin avulla. Liikkujalle tärkeässä roolissa digitaalisen ohjauksen onnistumisen kannalta ovat esimerkiksi sen henkilökohtaisuus ja adaptoituminen, palautteen saaminen sekä oman kehityksen näkeminen.fi
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to examine if digital coaching can have an impact on inactive person’s exercise behavior and motivation to exercise, and by which elements. In addition, the research examines the types of needs and challenges that digital coaching can have an impact on, and what kind of implementation and use cases lead to acceptance of the studied digital coaching feature. Research methods of this thesis are literature review and theme interview as a qualitative research method. Implementation and use cases, and the impact on motivation are reviewed with several technology acceptance and motivation theories. Sports technology evolves continuously, and more and more people can take advantage of it. This thesis gives valuable knowledge on the needs and challenges of inactive people and on how sports technology can and should respond to these needs. The results of this thesis show that digital coaching can respond to many kinds of needs and challenges concerning exercising, and the exercise behavior and motivation can be affected by many different elements. For example, personalization and adaptation of the guidance, receiving feedback and seeing own progress are important factors in order to make successful digital coaching feature.en
dc.format.extent90
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherteknologian omaksuminen
dc.subject.otherdigitaalinen ohjaus
dc.titleDigitaalisen ohjauksen ja sen elementtien vaikutus inaktiivisen liikkujan liikuntakäyttäytymiseen ja -motivaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808293957
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysohyvinvointi (terveydellinen)
dc.subject.ysopelillistäminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoomaksuminen
dc.subject.ysoliikuntateknologia
dc.subject.ysokannustimet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record