Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorHämäläinen, Jenni
dc.date.accessioned2018-06-06T10:39:17Z
dc.date.available2018-06-06T10:39:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58397
dc.description.abstractUlkona tapahtuva oppiminen ja opetus laajentavat koulujen oppimisympäristöjä. Autenttisissa ympäristöissä tapahtuva toiminnallinen ja kokemuksellinen oppiminen tukee oppilaiden monipuolista oppimista sekä mahdollistaa vaihtelevat opetus- ja oppimismenetelmät. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan laajenevia oppimisympäristöjä sekä ulko-opetusta ja ulkona oppimista. Tutkimustehtävänä on tutkia ja kuvata, minkälaisia erilaisia käsityksiä luokanopettajilla on ulkona oppimisesta ja ulko-opetuksesta. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella Suomen ympäristöopiston koordinoiman Ulko- luokka-hankkeen alkukartoituksen yhteydessä hankkeeseen osallistuneilta opettajilta. Kyselyyn vastasi 57 opettajaa. Fenomenografisen analyysin jälkeen tutkimustuloksiksi muotoutui neljä erilaista pääkategoriaa eli käsitystä ulko-opetuksesta ja ulkona oppimisesta. Ensimmäisessä pääkategoriassa ulko-opetus ymmärretään luokkahuoneen, useimmiten koulurakennuksen ulkopuolella, lähiympäristössä tapahtuvana opetuksena. Toisessa pääkategoriassa ulko-opetus ja ulkona oppiminen kuvataan toiminnallisena ja kokonaisvaltaisena oppimisena elämysten ja kokemus- ten kautta. Kolmannessa pääkategoriassa kuvataan ulko-opetuksen sisällöiksi kaikki opetussuunnitelman sisällöt. Neljännessä ja viimeisessä pääkategoriassa kuvataan ulko-opetuksen merkitystä hyvinvoinnille niin puhtaan ilman kuin fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kautta. Tutkittavilla opettajilla oli moni- puolisista kuvauksista huolimatta varsin yhtenäinen käsitys ulkona oppimises- ta ja ulko-opetuksesta.fi
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.subject.otherulko-opetus
dc.subject.otherulkona oppiminen
dc.subject.othertoiminnallinen oppiminen
dc.titleIhan pihalla : opettajien käsityksiä ulko-opetuksesta ja ulkona oppimisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806063056
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoympäristökasvatus
dc.subject.ysokokemusoppiminen
dc.subject.ysoluonto-opetus
dc.subject.ysoelämyspedagogiikka
dc.subject.ysoyhteisöllinen oppiminen
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoseikkailukasvatus
dc.subject.ysoopiskeluympäristö
dc.subject.ysoluontosuhde
dc.subject.ysoympäristöoppi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record