Show simple item record

dc.contributor.advisorPalonen, Teija
dc.contributor.authorKokko, Iida
dc.date.accessioned2018-05-28T06:14:02Z
dc.date.available2018-05-28T06:14:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58141
dc.description.abstractVerkkokaupankäynti on digitalisaation myötä kasvanut huomattavasti. Myös kuluttajan luottamuksen merkitys verkkokaupan kontekstissa on lisääntynyt. Kuluttajan ostopäätösprosessi on verkkokaupan myötä monimuotoistunut ja luottamuksella on siinä tärkeä osuus. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kirjalli-suuskatsauksen muodossa kuluttajan luottamuksen vaikutusta ostopäätöspro-sessiin verkkokaupassa. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten kuluttajan luotta-mus muodostuu verkkokaupassa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? 2. Millai-nen vaikutus luottamuksella on kuluttajan ostopäätösprosessiin verkkokaupan kontekstissa? Apukysymyksenä toiseen tutkimuskysymykseen on: Millainen kuluttajan ostopäätösprosessi verkkokaupassa on? Tutkimuskysymyksiin pyrit-tiin vastaamaan kattavasti korkealaatuisen lähdekirjallisuuden pohjalta. Kulut-tajan luottamukseen havaittiin vaikuttavan useita eri tekijöitä, jotka jaettiin nel-jään eri kategoriaan. Näitä kategorioita ja niihin sisältyviä pienempiä tekijöitä kuvattiin laajemmin omissa alaluvuissaan. Kuluttajan ostopäätösprosessi käsi-teltiin klassisen viisivaiheisen ostopäätösprosessin mallin avulla ja lisäksi ku-vailtiin ostopäätösprosessin erityispiirteitä verkkokaupassa. Kuluttajan luotta-muksella havaittiin olevan suuri vaikutus ostopäätösprosessiin verkkokaupan kontekstissa. Luottamusta pidetään ostopäätösprosessin pohjana. Se mahdollis-taa ostopäätösprosessin toteutumisen vähentämällä kuluttajan kokemaa riskiä ostopäätöksen teossa. Kuluttajan luottamusta ja sen suhdetta ostopäätösproses-siin on tärkeä tutkia, sillä ne ovat pohja kannattavalle yritystoiminnalle.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.otherostopäätösprosessi
dc.subject.otherkuluttajan luottamus
dc.titleKuluttajan luottamuksen vaikutus ostopäätösprosessiin verkkokaupassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805282808
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysoverkkokaupat (WWW-sivustot)
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysoostopäätökset
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record