Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorKiuru, Kimmo
dc.date.accessioned2018-03-23T08:46:47Z
dc.date.available2018-03-23T08:46:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1862621
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57400
dc.description.abstractKiuru, K. 2018. Mennäänkö sohva-aulaan lukemaan? Tapaustutkimus toiminnallisen oppimisympäristön kehittämishankkeesta. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikka pro gradu -tutkielma, 53 s., (7 liitettä). Tuusulan Liikkuva koulu -hanke kohdensi osan saamastaan oppimisympäristöjen kehittämisrahasta Lepolan koulun toiminnallisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Hankeavustuksen avulla koulussa uudistettiin tiloja nykyaikaisiksi opetustiloiksi, jotka mahdollistavat toiminnallisen opettamisen ja oppimisen. Tutkin pro gradu -tapaustutkimuksessani oppimisympäristöjen kehittämiseen kohdennetun Liikkuva koulu -hankerahoituksen vaikuttavuutta koulun toiminnallisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tutkimuksessa selvitin, missä koulun tiloissa opettajat opettavat toiminnallisesti. Tarvitaanko erillisiä toiminnalliseen opetukseen tehtyjä tiloja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen? Lisäsikö oppimisympäristöjen kehitystyö toiminnallista opettamista ja oppimista, ja paraniko samalla oppilaiden viihtyvyys koulussa? Tutkimuksessa selvitin myös oppilaiden mielipiteitä toiminnallisten oppituntien tarpeellisuudesta. Tutkimuksessani tavoittelin tietoa seuraaviin tutkimusteemoihin: 1) Lepolan koulun toiminnalliset oppimisympäristöt, 2) Toiminnallisen opettajuuden haasteet, 3) Toiminnallisen opetuksen ja -oppimisen toteuttaminen oppilaiden mielestä 4) Oppilasryhmät aktiivisten oppituntien suunnittelijoina. Tutkimusmetodina käytin kyselytutkimusta. Tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2017 syksyn aikana opetushenkilöstölle (n=9) ja 4.-6.-luokan oppilaille (n=86) suunnatulla kirjallisella kyselyllä. Tutkimus osoitti, että Lepolan koulun nykyiset opetustilat mahdollistavat toiminnallisen opetuksen ja koulun opetushenkilöstö käyttää ja hyödyntää nykyisiä opetustiloja opetuksessaan monipuolisesti. Toiminnallinen opettajuus lisääntyy eri oppiaineissa, se vaatii kuitenkin vielä opetushenkilöstön lisäkoulutusta ja aikaa. Oppilaat kokevat toiminnalliset oppitunnit viihtyisiksi ja mieluisiksi, koska näillä oppitunneilla saa joskus hieman jaloitella, eikä aina tarvitse istua paikoillaan. Heidän mielestä toiminnallisuus lisää opiskelumukavuutta. Oppilasryhmät ideoivat kouluun lisää uusia oppimistiloja, joiden avulla parannettaisiin myös oppitunneilla viihtymistä. Oppilasryhmien mielestä toiminnalliset oppitunnit ovat mukavia, kun ne sisältävät liikuntaa, kuitenkin osa oppilasryhmistä muistuttaa liikunnan lisäävän myös meteliä luokkahuoneessafi
dc.description.abstractKiuru, K. 2018. Shall we go to the lobby to study? – A case study of a learning environment development project. The Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 53 pp. 7 appendices. Tuusula’s Liikkuva Koulu -project targeted their learning environment development funding for improving the school of Lepola’s learning environments. With the help of the funding the school was renovated into modern learning spaces which enabled action teaching and learning. I implemented a case study at the school of Lepola, in which I investigated the effectiveness of the Liikkuva koulu-funding that was targeted towards the development of the learning environments. In my research I clarified where the action teaching took place at the school. Are separate spaces for the action teaching required? Did the development increase the amount of action teaching and learning and did it also improve the school satisfaction of the students? The study also clarified the opinions of the students towards the action teaching and wheather it was necessary or not. In my study I pursued for information for the following research objects: 1) The action learning environments of the school of Lepola, 2) The challenges of action quality teaching, 3) The implementation of action teaching and learning from the students’ point of view 4) Study groups as the designers of active lessons at the school of Lepola. The research was implemented as a qualitative survey. The research material was gathered during the Autumn 2017 by a survey targeted at the school faculty (n=9) and the students between the 4th and 6th grades (n=86). The research showed that the school of Lepola’s current teaching facilities enable action teaching and the school faculty both uses and takes advantage of the current facilities in their teaching actively. The level of action teaching is increasing within different subjects, however it still requires additional training and time of the school faculty. The students see the action teaching lessons comfortable and pleasant because they have the freedom to walk around and not only to sit still. They think that the functionality adds comfortability in studying. The student groups have visualized a lot more action teaching spaces for the school and with these the pleasantness of the classes would increase. According to the student groups the action teaching lessons are pleasant when they include sports. Despite of this some of the student groups also pointed out that sports add noice to the lessons.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertoiminnallinen oppiminen
dc.subject.otherLiikkuva koulu
dc.titleMennäänkö sohva-aulaan lukemaan? : tapaustutkimus toiminnallisen oppimisympäristön kehittämishankkeesta
dc.title.alternativeTapaustutkimus toiminnallisen oppimisympäristön kehittämishankkeesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803231819
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2018-03-23T08:46:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysotoiminnalliset menetelmät
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotoiminnallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record