Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorVartiainen, Emil
dc.date.accessioned2018-01-16T08:08:46Z
dc.date.available2018-01-16T08:08:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56746
dc.description.abstractTeknologinen kehitys on mahdollistanut ympärillämme suurella nopeudella syntyvän, monimuotoisien ja määrällisesti valtavan massadatan keräämisen ja hyödyntämisen. Yritykset eivät kuitenkaan pysty hyödyntämään kaikkea käytettävissä olevaa dataa. Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkielmassa tarkasteltiin massadatan käyttöä yritysten päätöksenteon näkökulmasta. Tarkoituksena oli tarkastella massadatan vaikutuksia yritysten päätöksentekoon. Lisäksi käsiteltiin massadata-analytiikkaa, sekä massadatan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita yrityksille yleisellä tasolla. Tutkielmassa käytettiin vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, jotka ovat pääosin kirjoitettu 2010-luvulla. Tutkielman keskeisimpänä tuloksena havaittiin, että massadatalla on useita vaikutuksia yritysten päätöksentekoon. Massadatan avulla tehdyt päätökset nähtiin paremmiksi päätöksiksi, kuin perinteisin menetelmin tehdyt. Eniten hyötyjä syntyy, kun massadatan avulla automatisoidaan usein toistuvia päätöksiä. Massadatan käyttö päätöksentekovaiheessa edellyttää yrityksen johdon tukea ja datan käyttöön perustuvaa yrityskulttuuria. Tuloksista voidaan päätellä, että yritysten kannattaa käyttää dataa mahdollisimman paljon päätöksentekonsa tukena ja lisäksi muovata yrityskulttuuria dataohjautuvampaan suuntaan.fi
dc.description.abstractTechnological development in recent years has enabled collecting and analyzing high velocity and large volume big data which comes from variety of sources. However, organizations lack to benefit from all the data available. This study was carried out as literature review. Its objective was to find how big data impacts on organizational decision making. In addition, this paper contains review of concept of big data, big data analytics and big data’s opportunities and challenges to organizations in general. The literature used was peer evaluated research papers mostly written in 2010’s. The key finding of this paper was that big data has several impacts on organizational decision making. Decisions made by using big data were considered better decisions than decisions based on intuition. The most beneficial is to automate repetitive decisions. Using big data in decision making requires support from top management and data-driven organizational culture. Conclusion from the findings is that organizations should use big data to support their decision making and also shape their organizational culture more data-driven way.en
dc.format.extent29
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermassadata
dc.subject.otherbig data
dc.subject.othermassadata-analytiikka
dc.subject.otherdataohjautuva päätöksenteko
dc.titleMassadatan vaikutukset yritysten päätöksentekoon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801161210
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2018-01-16T08:08:46Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record