Show simple item record

dc.contributor.authorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorZetterholm, Elisabeth
dc.date.accessioned2017-12-21T06:33:06Z
dc.date.available2017-12-21T06:33:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKuronen, M., & Zetterholm, E. (2017). Olika fonetiska drags relativa betydelse för upplevd inföddlikhet i svenska. <i>Nordand</i>, <i>12</i>(2), 134-156. <a href="https://doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2017-02-03" target="_blank">https://doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2017-02-03</a>
dc.identifier.otherCONVID_27299828
dc.identifier.otherTUTKAID_75413
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56477
dc.description.abstractI den här undersökningen analyseras olika fonetiska drags betydelse för upplevd inföddlikhet i sverigesvenska som andraspråk. Lyssnarna (n = 39) bedömde uttalets målspråklighet i imiterade talprov. Resultaten visar att de segmentella målspråksavvikelserna hade störst betydelse för upplevd inföddlikhet. Målspråksavvikelserna i yttrandeintonation, rytm och tonaccenterna påverkade inte lyssnarna i samma utsträckning som de segmentella bristerna. Prov med L2-intonation och målspråkliga segment fick lika bra bedömning – på gränsen mellan uppfattbar och icke-uppfattbar brytning – som prov med målspråklig intonation och målspråkliga segment. Om segmenten var målspråkliga, fick prov med L2-aktig rytm och målspråklig rymt en likvärdig bedömning. Sammantaget visar resultaten att (i) målspråkliga segmentkvaliteter är av central betydelse för ett mycket bra och/eller inföddlikt uttal och (ii) åtminstone i vårt empiriska upplägg med uppläst tal som material hade segmenten en starkare korrelation med upplevd inföddlikhet än prosodin. Eftersom segment tycks vara av stor betydelse för hur lyssnarna bedömer uttalet, ska de inte underskattas som inlärningsmål vid uttalsundervisningen.
dc.description.abstractIn this study we analyze the relative importance of different phonetic features for perceived native-likeness in L2 Swedish. The listeners (n = 39) evaluated the native-likeness of pronunciation in imitated speech samples with different deviations typical for L2 speakers. The results show that deviations in segment quality affected the listeners’ perception most. Deviations in utterance intonation, rhythm and tone accents did not have the same effect as deviations in segments. Speech samples with L2 intonation and L1 segments were rated in the same way as speech samples with L1 intonation and L1 segments. If segments were L1 like, samples with L1 and L2 rhythm were rated in the same way. Over all, the results show that (i) segments are of great importance for a really good and/or native-like pronunciation, and (ii) at least in our experimental setup with read-aloud speech, segments had a stronger correlation with perceived native-likeness than prosody. Because segments seem to be of great importance for how listeners evaluate pronunciation, they should not be underestimated as a learning goal in teaching of pronunciation.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitetsforlaget AS, Scandinavian University Press
dc.relation.ispartofseriesNordand
dc.subject.othernative-likeness
dc.subject.otherL2 pronunciation
dc.subject.otherperception
dc.subject.othersegments
dc.titleOlika fonetiska drags relativa betydelse för upplevd inföddlikhet i svenska
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712194777
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2017-12-19T10:15:11Z
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange134-156
dc.relation.issn0809-9227
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume12
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kuronen & Zetterholm & NORDAND, 2017.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysohavainnointi
dc.subject.ysoprosodiikka
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7303
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8802
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4788
dc.relation.doi10.18261/issn.2535-3381-2017-02-03
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record