Show simple item record

dc.contributor.advisorKeränen, Marja
dc.contributor.authorJokihaara, Hannaleena
dc.date.accessioned2017-12-11T10:55:48Z
dc.date.available2017-12-11T10:55:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1805492
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56231
dc.description.abstractTämän tutkimuksen lähtökohtana on keskustelu siitä, voidaanko demokratialla saavuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaadittuja ympäristöystävällisiä ratkaisuja vai ei. Ympäristöystävällisten ratkaisujen saavuttamiseksi on ehdotettu demokratian kehittämistä ja verkostomaista uutta hallintaa, mutta myös demokratian rajoittamista. Tämän tutkimuksen tarkoitus onkin selvittää, miten paikallistaso mieltää ilmastopolitiikan piirin ja luonteen: vaatiiko ilmastopolitiikka laajaa osallistamista tai osallistumista? Osallistamisen ymmärrän laajasti julkishallinnon sen ulkopuolisiin toimijoihin kohdistamiksi toimiksi toimijoiden osallistumiseksi. Tutkimusta taustoittavat paikallisen tason, demokratian, asiantuntijavallan, deliberatiivisen demokratian ja uuden hallinnan näkökulmat ilmastonmuutokseen vastaamisesta. Tutkimuksen aineistona toimii lakitekstejä, kuntien ilmastopoliittisia asiakirjoja sekä kuntien viranhaltijoiden tutkimushaastatteluja. Aineiston analysointimenetelmänä käytän kriittistä diskurssianalyysia. Tutkielman tulokset osoittavat, että paikallistason näkökulmasta ilmastopolitiikka näyttäytyy alana, joka vaatii laajaa osallistamista ja osallistumista. Osallistaminen käsitetään paikallistasolla monin eri tavoin. Osallistaminen voidaan liittää ilmastopolitiikan suunnitteluun, toteutukseen tai hyväksyntään, ja osallistamiskeinoiksi käsitetään laajasti erilaiset keinot ylhäältä alaspäin suuntautuvasta tiedottamisesta vastavuoroiseen kanssakäymiseen kunnan ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden välillä. Toimijoissa nähdään ääripäät – aktiiviset ja passiiviset –, kun taas toimijat ääripäiden välillä häivytetään. Toisistaan poikkeavista diskursseista kuntien välillä ja yksittäisen kunnan sisällä voidaan päätellä, että osallistaminen ei ole vakiintunut käytäntö kuntien ilmastopolitiikassa. Kuitenkin diskurssit paljastavat, että osallistamista ilmastopolitiikassa pidetään tärkeänä erityisesti ilmastopolitiikan hyväksyttävyyden ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tutkimustulosten perusteella ei voida kuitenkaan päätellä, saadaanko juuri osallistamalla kansalaiset tekemään ilmastoystävällisempiä valintoja.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherilmastopolitiikka
dc.subject.otherosallistaminen
dc.subject.otherpaikallinen taso
dc.subject.otherdemokratia
dc.subject.otheruusi hallinta
dc.subject.otherdeliberatiivinen demokratia
dc.subject.otherverkostot
dc.titleIlmastopolitiikka: monien vai harvojen politiikkaa? : diskurssianalyyttinen tutkimus Suomen ilmastolaista, kuntien asiakirjoista ja asiantuntijahaastatteluista paikallistason näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712114602
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2017-12-11T10:55:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysoilmastopolitiikka
dc.subject.ysoosallistaminen
dc.subject.ysoverkostoituminen
dc.subject.ysopaikallisuus
dc.subject.ysodemokratia
dc.subject.ysolähidemokratia
dc.subject.ysodeliberatiivinen demokratia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record