Show simple item record

dc.contributor.advisorTurja, Leena
dc.contributor.authorVirkkula, Otto
dc.date.accessioned2017-12-01T15:21:56Z
dc.date.available2017-12-01T15:21:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1803591
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56084
dc.description.abstractSTEAM-toiminnassa elämä ja koulutus sitoutuvat toisiinsa. Oppimisen eri alueet - tiede- ja teknologiakasvatus, taiteet ja matematiikka – limittyvät toisiinsa ja antavat mahdollisuuden holistiseen, elävään ja mukautuvaan oppimiskäsityk- seen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää perheiden kokemuksia STEAM-toiminnasta ja oppimisen eri alueiden integroimisen hyödyistä ja haas- teista. Perheille järjestetyn toiminnan tavoitteena oli kannustaa lapsia ja heidän vanhempiaan tutkimaan yhdessä ja vahvistaa vanhempien osallisuutta STEAM- toiminnassa häivyttäen ennakkoluuloja tiede- ja teknologiakasvatusta sekä matematiikkaa kohtaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin havainnoimalla perheitä Mäki- Matin perhepuistoon rakennetussa STEAM-toimintaympäristössä. Lisäksi perheitä haastateltiin. Tutkimukseen osallistui 9 perhettä, joissa lapset olivat 1 – 7 - vuotiaita. Haastattelut ja videoitu havainnointiaineisto analysoitiin laadullisin menetelmin. Perheet kokivat STEAM-toiminnan innostavana ja hyvänä tapana oppia uusia asioita. Perheet alkoivat tunnistaa oppimisen kannalta oleellisia tavoitteita haastattelujen kautta ja halusivat yhdistää opitun arkeen. Erilaiset oppimistyylit ja lasten tavat oppia tunnistettiin ja näitä tuettiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten pitää käytännös- sä päästä tutkimaan, kokeilemaan, havainnoimaan ja tekemään havainnoistaan päätelmiä. Holistinen - kokonaisvaltainen lähestymistapa oppimiseen luo raamit, joiden kautta tapahtuu oppimisen eri alueiden integroituminen toisiinsa. Tämä tutkimus osaltaan osoitti, että myös vanhemmat kokivat tämän integroitumisen ja ilmiölähtöisyyden olevan lapsille luonteva tapa oppia ja käsitellä asioita. Tätä tutkimusta voivat hyödyntää lasten vanhemmat ja perheiden kanssa toimivat muut varhaiskasvatustahot oppiessaan oppimaan yhdessä lasten kanssa. Vanhempien rooli oppimisessa osoittautui merkittäväksi ja siitä voikin löytää uusia mielenkiintoisia näkökulmia jatkotutkimuksia ajatellen. Hakusanat: STEAM-toiminta, ilmiö- ja kokemuspohjainen oppiminen, holisti- nen lähestymistapa oppimiseen, varhaiskasvatus, perhe, osallisuus, kohdennettu etnografiafi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSTEAM-pedagogiikka
dc.subject.otherilmiöpohjainen oppiminen
dc.subject.otherholistinen lähestymistapa oppimiseen
dc.titleVarhaisvuosien tiede- ja teknologiakasvatusta, matematiikkaa ja taiteita integroivaa STEAM-toimintaa perhepuistossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712014457
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodEtnografia
dc.date.updated2017-12-01T15:21:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotiedekasvatus
dc.subject.ysoteknologiakasvatus
dc.subject.ysotaidekasvatus
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoilmiöt
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysokokemusoppiminen
dc.subject.ysotutkiva oppiminen
dc.subject.ysokokonaisvaltaisuus
dc.subject.ysoholismi
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysooppimiskokemukset
dc.subject.ysooppimispsykologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record