Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorHietamäki, Sini
dc.contributor.authorPuttonen, Jenni
dc.date.accessioned2017-08-30T14:23:31Z
dc.date.available2017-08-30T14:23:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1720711
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55219
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena on selvittää luku- ja laskusujuvuuden vaikeuksien päällekkäistymisen eli komorbiditeetin esiintyvyyttä ja toisaalta sen pysyvyyttä alakouluikäisillä oppilailla. Käyttämämme aineisto on osa Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot (SELDI) -hanketta, johon osallistui 1385 2.–5. luokan oppilasta keski- ja itäsuomalaisista kunnista. Luku- ja laskusujuvuuden mittareina käytettiin aikarajallisia testejä, jotka toteutettiin ryhmätestauksena. Esiintyvyyttä ja pysyvyyttä analysoitiin tilastollisin menetelmin käyttämällä 7. ja 16. persentiilin katkaisurajoja. Pysyvyyttä tarkasteltiin vuoden seurantajakson aikana. Tulosten perusteella 28–43 %:lla oppilaista, joilla oli joko lukemisen tai laskemisen vaikeutta, luku- ja laskusujuvuuden vaikeudet päällekkäistyivät. Tarkasteltaessa koko oppilasjoukkoa näitä ongelmia esiintyi samanaikaisesti 1.7–7.0 %:lla kaikista oppilaista. Päällekkäiset luku- ja laskusujuvuuden vaikeudet olivat tulosten perusteella melko pysyviä vuoden seurantajakson aika-na: 56–75 %:lla oppilaista ongelmat olivat pysyviä, joskin pysyvyyden aste vaihteli luokka-asteen ja katkaisurajan mukaan. Lisäksi ongelmat näyttäisivät kasautuvan taitotasoltaan heikoimmille oppilaille. Opettajien ja muiden kasvatusalan työntekijöiden on tärkeää tiedostaa lukemisen ja laskemisen ongelmien päällekkäistymisen yleisyys ja pyrkiä tunnistamaan oppilaat, joilla näitä ongelmia esiintyy. Koska ongelmat ovat usein myös pysyviä, tulisi oppilaalla ilmenneisiin ongelmiin puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja pyrkiä tukitoimien avulla katkaisemaan negatiivinen kehityskulku.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (52 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlukusujuvuus
dc.subject.otherlaskusujuvuus
dc.subject.otherpäällekkäistyminen
dc.subject.otherkomorbiditeetti
dc.subject.otheresiintyvyys
dc.subject.otherpysyvyys
dc.subject.otherpitkittäistutkimus
dc.titleLuku- ja laskusujuvuuden vaikeuksien yhteisesiintyvyys ja pysyvyys alakouluikäisillä oppilailla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708303618
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodPitkittäistutkimus
dc.date.updated2017-08-30T14:23:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysolaskeminen
dc.subject.ysosujuvuus
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysohäiriöt
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysokomorbiditeetti
dc.subject.ysokouluikäiset
dc.subject.ysoalakoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record