Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorTervonen, Anne
dc.date.accessioned2017-08-10T16:38:08Z
dc.date.available2017-08-10T16:38:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1719127
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55066
dc.description.abstractTutkielmani tarkoitus on tarkastella erilaisia kokemuksia erityisluokanopettajan ja koulunkäynninohjaajan välisen yhteistyön kehittymisprosessista ja sen piirissä olevista toimivista käytännöistä. Näen aiheen tärkeänä työkaluna kaikille opetusalan asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää yhteistyötaitojaan moniammatillisesti. Tutkielman toteutin laadullisesti teemahaastatteluina fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. Aineiston analyysin tein aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineisto koostuu äänitetyistä haastatteluista, joita aineistoon sain kahdeksan, ja yhden haastattelun toteutin kirjaamalla muistiinpanoja keskustellessa. Löysin tutkielmani tuloksissa viisi pääluokkaa, jotka liittyivät toimivien käytäntöjen muodostumiseen. Ne ovat arvostava vuorovaikutus, roolien selkeyttäminen, kommunikaatio eri ammattiryhmien välillä, aika yhteistyön rakentumiseen sekä ulkopuolinen tuki. Jokaisesta pääluokasta löytyy myös omat alaluokkansa, joita esittelen kirjoitettuna ja kuvioin tulos-osiossa. Tutkielman teoreettisena johtopäätöksenä oli, että kaikki nämä pääluokat liittyvät vahvasti toimivan yhteistyön rakentumiseen ja hyvien käytäntöjen muodostumiseen. Nämä pääluokat esitettiin lähes jokaisessa haastattelussa. Erityisesti tutkielman tuloksissa korostui arvostavaan vuorovaikutukseen liittyvät seikat: kunnioituksen antaminen ja kokeminen, toisen arvostaminen ja arvostuksen kokeminen, yhteinen näkemys, luottamus, edellytykset toimivalle yhteistyölle, halu tehdä työtä yhdessä sekä rehellisyys. Nämä lähtökohdat ovat tärkeitä edellytyksiä onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja kaiken hyvän yhteistyön pohjalla olevia ehtoja. Hakusanat: yhteistyö, toimivat käytännöt, tiimityö, fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.othertoimivat käytännöt
dc.subject.othertiimityö
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.titleErityisluokanopettajan ja koulunkäynninohjaajan kokemuksia yhteistyöstä : toimivat käytännöt
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708103458
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodFenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.date.updated2017-08-10T16:38:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysokoulunkäynninohjaajat
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysotiimityö
dc.subject.ysokoulunkäyntiavustajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record