Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorKirvesmäki, Anna
dc.contributor.authorMatero-Puttonen, Mervi
dc.date.accessioned2017-06-27T18:59:53Z
dc.date.available2017-06-27T18:59:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1705433
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54700
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoite oli selvittää millaisia subjektiivisia kokemuksia luokanopettajilla on työperäistä stressiä ja miten he kokevat työyhteisön tukevan stressaantunutta opettajaa. Tutkimuksen teoriataustana olivat erilaiset työstressiteoriat sekä sosiaalinen tuki ja sen merkitys työhyvinvointiin opettajan työssä. Tutkimuksemme oli kvalitatiivinen ja keräsimme aineiston teemahaastatteluilla, johon osallistui yhdeksän luokanopettajaa. Haastattelut toteutettiin syksyn 2016 aikana ja haastateltavat valikoituivat harkinnanvaraisella, kriteereihin perustuvalla otannalla. Analysoimme aineistomme aineistolähtöisellä, mutta kysymysohjautuvalla sisällönanalyysillä, tarkemmin teemoittelulla. Tulostemme mukaan haastattelemillemme opettajille työperäisen stressin kokemuksia aiheuttivat ajankäyttöön liittyvät tekijät, uusi opetussuunnitelma, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat työssä, oma opettajuus, resurssipula sekä muutama muu tekijä, jotka eivät sopineet muiden teemojen alle, joten muodostimme niistä oman teemansa. Opettajien kokemusten mukaan työyhteisön ja esimiehen tuki oli tärkeää stressin huomioimisen ja ehkäisemisen kannalta ja sitä olisikin kaivattu lisää. Esimiehen tulee olla tietoinen omasta vastuustaan opettajan työhyvinvoinnin kehittäjänä ja omata keinoja joilla voi helpottaa stressaantuneen opettajan taakkaa. Tutkimuksemme tuloksissa ilmeni, että opettajat kokivat koulutuksessaan olevan puutteita työstressin huomioimisessa. Opettajankoulutuksessa annettu valmius kohdata stressitilanteet ei olisi pelkästään apu akuuttiin ongelmaan, vaan se olisi lisäksi ennaltaehkäisevä tuen muoto.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherluokanopettaja
dc.subject.othersosiaalinen tuki
dc.subject.othertyöperäinen stressi
dc.subject.othertyöyhteisö
dc.title"Joulujuhlat - takuuvarma huuliherpes" : luokanopettajien kokemuksia työperäisestä stressistä ja työyhteisön tuesta
dc.title.alternativeLuokanopettajien kokemuksia työperäisestä stressistä ja työyhteisön tuesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706273078
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-06-27T18:59:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysososiaalinen tuki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record