Show simple item record

dc.contributor.advisorKalmbach, Jean-Michel
dc.contributor.authorJärvinen, Asta
dc.date.accessioned2017-06-26T09:33:13Z
dc.date.available2017-06-26T09:33:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704326
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54670
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko ääntämisen opetuksella sijaa suomalaisissa ranskan kielen oppikirjoissa. Syksyllä 2016 käyttöön otetut lukion opetussuunnitelman perusteet korostavat viestinnällisyyttä vieraiden kielten opetuksessa. Ymmärrettävä ääntäminen on olennainen osa suullista viestintää, minkä vuoksi ääntämisen opetukseen on suotavaa kiinnittää huomiota. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden 2010-luvulla ilmestyneen oppikirjasarjan, Escalier’n ja J’aimen, ääntämisen opetukseen liittyvää sisältöä sekä sen suhdetta voimassa olevaan B2- ja B3 -kielten opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma on tärkein opetusta ohjaava tekijä Suomessa, ja sen vuoksi oppikirjojen tulee noudattaa sitä. Aluksi tutkittiin, mitä ranskan ääntämisen piirteitä oppikirjat käsittelevät. Oppikirjoissa esiintyvät ominaisuudet voidaan jaotella kolmeen luokkaan, jotka ovat ääntämisen ja kirjoitusasun väliset erot, yksittäiset äänteet sekä puheen sujuvuus. Luokat voivat olla myös päällekkäisiä, sillä jotkin oppikirjoissa käsiteltävät aiheet kuuluvat kahteen eri luokkaan. Tämän lisäksi kirjasarjojen tehtävät jaoteltiin Celce-Murcian luokittelulla erilaisiin tehtävätyyppeihin. Ääntämistehtäviksi laskettiin sekä ääntämisen harjoitteluun ensisijaisesti keskittyvät tehtävät että muut suullista ilmaisua sisältävät tehtävät, sillä kaikissa suullisissa tehtävissä on myös ääntämistä. Celce-Murcian järjestelmään oli tarpeen lisätä luokkia, joitakin tehtävätyyppejä oli mahdoton sisällyttää Celce-Murcian luokitteluun. Tutkimme myös oppikirjoissa ääntämisen opettamisen apuna käytettäviä transkriptioita. Lopuksi tutkittuja aiheita verrattiin opetussuunnitelman ääntämisen opetukselle asettamiin tavoitteisiin. Tutkimuksen tuloksista selviää, että oppikirjat esittelevät usein ääntämisen piirteitä omissa tehtäväosioissaan, joihin voi tehtävien lisäksi kuulua sääntöjen selityksiä. Tavallisimpia tehtävätyyppejä ovat vapaa tuottaminen ja ääneen lukeminen, kun kaikki ääntämistehtävät lasketaan yhteen. Ääntämisen parantamista ensisijaisena tarkoituksenaan pitävien tehtävien määrä vähenee huomattavasti Escalier-sarjan edetessä, jolloin ääntämisen oppiminen suullisen viestinnän tehtävissä korostuu. J’aime on sarjana vielä keskeneräinen, joten ääntämisen opetuksen sarjansisäisestä kehityksestä ei saatu yhtä kokonaisvaltaista kuvaa kuin Escalier’ssa. Vapaa tuottaminen heijastelee viestinnän painottamista opetussuunnitelmassa, joka ei kuitenkaan huomioi ääntämistä itsenäisenä kieltenoppimisen osa-alueena kuin yhden virkkeen verran. Tähän nähden molemmat oppikirjasarjat käsittelevät ääntämistä huomattavasti runsaammin kuin opetussuunnitelmassa on mainittu. Molemmista kirjasarjoista löytyy kuitenkin virheellisiä tietoja ranskan ääntämiseen liittyen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofre
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherääntäminen
dc.subject.otheroppiminen
dc.subject.otheropettaminen
dc.subject.otheroppikirjat
dc.subject.otherranskan kieli
dc.titleLa prononciation du français dans les séries de manuels scolaires Escalier et J'aime
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706263045
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.date.updated2017-06-26T09:33:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysoranskan kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record