Show simple item record

dc.contributor.advisorVuorisalo, Mari
dc.contributor.authorLeppänen, Sanna
dc.date.accessioned2017-06-18T17:52:34Z
dc.date.available2017-06-18T17:52:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703861
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54546
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Leppänen, Sanna. 2017. Mitä sinun pitää ihan ensin tehdä? Toiminnanohjauksen taidot päiväkodin siirtymätilanteessa. Varhaiskasvatustieteen pro gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 110 sivua. Tutkimuksen aiheena oli lapsen toiminnanohjauksen taitojen tukeminen päiväkodin siirtymätilanteissa ja muut siirtymätilanteiden sujuvuuteen liittyvät tekijät. Toiminnanohjaus perustuu teoriaan, jonka mukaan ihminen ohjaa toimintojaan sisäisen puheen avulla. Toiminnanohjauksen taustalla vaikuttavat etenkin kyky olla välittämättä toissijaisista ärsykkeistä, lyhytkestoinen muisti sekä kyky vaihtaa tekemistä tilanteesta toiseen. Tämä tutkimus toteutettiin etnografisen tutkimusotteen kautta. Aineisto kerättiin kahdessa saman päiväkodin 3–6-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä puoliosallistuvan havainnoinnin, etnografisen haastattelun ja videoinnin avulla syksyllä 2016. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti luokittelun ja teemoittelun avulla sisällönanalyyttisesti. Tutkimus yhdistää toiminnanohjausta ja siirtymätilanteita koskevan teoriatiedon. Siirtymätilanteissa käytettävät menetelmät ovat usein toiminnanohjauksen menetelmiä, vaikkei niitä nimetä toiminnanohjauksen termein. Aineistossa siirtymätilanteissa käytettiin monipuolisesti yksilöön, ryhmään ja ympäristöön kohdistuvia toiminnanohjauksen menetelmiä vuorovaikutusta korostaen. Siirtymätilanteen sujuvuuteen liittyy monia tekijöitä, kuten suunnittelu, arvoperusta, joustavuus ja tunteet. Siirtymätilanteissa on tapahtumia, joiden voidaan ajatella olevan sujuvuuden esteitä tai luonnollinen osa siirtymätilanteita. Tutkimus jäsentää tietoa siirtymätilanteista ja niissä käytettävistä toiminnanohjauksen menetelmistä. Siirtymätilanteiden sujuvuutta ja toiminnanohjauksen taitoja edistämällä voidaan oletettavasti helpottaa päivähoidon ja sen myötä yksittäisen lapsen ja työntekijän arkea.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (110 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertoiminnanohjaus
dc.subject.othersiirtymätilanne
dc.subject.otheretnografia
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.titleMitä sinun pitää ihan ensin tehdä? : toiminnanohjauksen taidot päiväkodin siirtymätilanteessa
dc.title.alternativeToiminnanohjauksen taidot päiväkodin siirtymätilanteessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706182933
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodEtnografia
dc.date.updated2017-06-18T17:52:34Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotoiminnanohjaus (psykologia)
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record