Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorLehtonen, Veikka
dc.contributor.authorSillanpää, Piia
dc.date.accessioned2017-06-14T12:44:45Z
dc.date.available2017-06-14T12:44:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703943
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54496
dc.description.abstractLehtonen, Veikka ja Sillanpää, Piia. 2017. Oppimisen omistajuus ja jaettu opettajuus yläkoulussa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Yliopistokeskus Chydenius. Luokanopettajien aikuiskoulutus. 134 sivua. Tulevaisuuden koulussa oppimisen katsotaan tapahtuvan pitkälti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja kehittämällä. Osaamisen kehittämisessä tarvitaan oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tiedonalarajojen ylittämistä, mikä edellyttää myös yhteistoiminnallisuuden taitojen hallintaa. Tässä kasvatustieteen maisterin tutkielmassa pohdimme oppimisen ja opettajuuden muutosta tulevaisuuden kannalta merkityksellisinä pidettävien taitojen valossa. Tutkimuksemme viitekehys on yhtäältä syksystä 2016 alkaen käyttöönotetun perusopetuksen opetussuunnitelman yleisessä osassa, joka lähestyy oppimista ja oppilaan roolia edeltäjiinsä verrattuna jossakin määrin uudesta näkökulmasta. Toisaalta tutkimuksen keskiössä ovat opetussuunnitelmaa kokonaisuudessaan syksyllä 2017 toteuttamaan lähtevät yläkoulun opettajat. Teoriaosassa avaamme oppimisen ja koulun muutokseen liittyviä näkökulmia tulevaisuuden taitojen viitekehyksessä ja pohdimme yläkoulun opettajuutta. Tämän jälkeen kuvaamme monimetodisen laadullisen tutkimuksemme kulkua. Vertaamalla ja yhdistämällä mixed methods-menetelmän avulla kyselylomakkeella kerättyä tietoa pyrimme luomaan tutkittavasta ilmiöstä kokonaiskuvan, jossa eri tekijät täydentävät toisiaan. Tutkimuksemme keskeisenä tehtävänä on selvittää miten usein yläkoulun opettajat kokevat työssään mahdollistavansa oppimaan oppimisen ja yhteistoiminnallisuuden taitojen edistymistä. Lisäksi tutkimme millaisia etuja ja haittoja yläkoulun opettajat ajattelevat oppilaslähtöisyydellä olevan sekä millaisia käsityksiä yläkoulun opettajilla on opettajien keskinäisen yhteistoiminnallisuuden mahdollisuuksista, haasteista ja kehittämistarpeista. Tutkimuksen keskeisissä tuloksissa esiin nousee olemassa olevan ja tahtotilan välinen kuilu liittyen oppimisen painopisteen siirtymiseen perinteistä ainejakoisuutta laajempiin kokonaisuuksiin. Vaikka tänä päivänä puhutaankin yhtenäisestä perusopetuksesta, näyttäisi siltä, että yläkoulussa uuden opetussuunnitelman ilmiölähtöinen lähestymistapa on suurempi haaste kuin alakoulussa jo olemassa olevien rakenteiden, opettajien koulutuksen sekä fyysisten oppimisympäristöjen viitekehyksessä. Oppimisen muutos vaatii toteutuakseen myös muutosta opettajuuteen ja näkökulman suuntaamista oppimisen mahdollistamiseen entistä oppijakeskeisemmin. Tuloksissa tarkastellaan lisäksi opettajan sukupuolen ja opetuskokemuksen yhteyttä saatuihin vastauksiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (134 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherjaettu opettajuus
dc.subject.otheroppimisen omistajuus
dc.subject.othertulevaisuuden taidot
dc.subject.otheryhteistoiminnallisuus
dc.titleOppimisen omistajuus ja jaettu opettajuus yläkoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706142869
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-06-14T12:44:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoyhteistoiminnallisuus
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopettajuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record