Show simple item record

dc.contributor.advisorValleala, Ulla Maija.
dc.contributor.authorPajunen, Elina
dc.date.accessioned2017-06-05T16:12:53Z
dc.date.available2017-06-05T16:12:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54300
dc.description.abstractPajunen, Elina. 2017. Oppilaiden osallisuus yhteisötaidepajoissa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 88 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 2. luokan oppilaiden osallisuutta yhteisötaidepajoissa. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin toimintatutkimuksena kyläkoulussa Yhteisöllisyyttä kouluun yhteisötaiteen keinoin -hankkeessa. Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla ja haastattelemalla lapsia (n=19) sekä ohjaajia (n=2). Osallisuus voidaan eri yhteyksissä määritellä monin tavoin. Tässä tutkimuksessa osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta tulla kuulluksi ja tuoda mielipiteitä esille. Tutkimustulokset osoittivat, että oppilaita kuunneltiin eri tilanteissa ja he saivat sanoa mielipiteensä. Oppilaat ja ohjaajat kokivat oppilaiden kuulluksi tulemisen tärkeäksi. Ohjaajat pyrkivät omalla toiminnallaan osoittamaan, että he huomioivat oppilaita. Jokainen oppilas osallistui yksilö- ja paritehtävissä, kun taas isommissa ryhmissä osallisuudentaso vaihteli. Oppilaat osallistuivat kyselemällä, keskustelemalla ja esittämällä ideoita. Tutkimuksessa ilmeni, että kokemukset ja havainnot osallisuudesta olivat ristiriitaisia: hiljaiset oppilaat kokivat tulleensa osallisiksi, vaikka he eivät juuri ilmaisseet mielipiteitään tai vastanneet kysymyksiin. Tämä tutkimus tuki aikaisempia tutkimuksia osallisuudesta. Tutkimuksen perusteella ne oppilaat, jotka kokivat tulleensa kuulluiksi, näkivät kaikkien tulleen kuulluiksi. Yksittäiset oppilaat kertoivat, että heidän ehdotuksiaan ei kuunneltu. Ohjaaja koki ajankäytön haittaavan oppilaiden kuuntelemista, vaikka se ei näkynyt havainnointiaineistossa tai oppilaiden haastatteluissa. Osallisuuden kehittäminen on tärkeää oppilaiden aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisen vuoksi. Koulun tulee edistää oppilaiden osallisuutta ja tukea oppilaiden taitoja näkemystensä ilmaisemiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.otheryhteisötaide
dc.subject.otherkouluyhteisö
dc.subject.otheryhteisöllisyys
dc.titleOppilaiden osallisuus yhteisötaidepajoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706052678
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-06-05T16:12:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoyhteisötaide
dc.subject.ysokouluyhteisö
dc.subject.ysoyhteisöllisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record