Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko.
dc.contributor.authorMörsky, Elsi
dc.date.accessioned2017-04-20T15:42:57Z
dc.date.available2017-04-20T15:42:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695343
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53640
dc.description.abstractUudet opetussuunnitelmat otettiin sekä Suomen peruskouluissa että lukioissa vaiheittain käyttöön syksystä 2016 lähtien. Niiden aikaansaama keskustelu on ollut vilkasta, ja kaiken kaikkiaan opetuksen muutokset ovat yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä olleet erittäin yleinen puheenaihe. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sähköistymisen vaikutuksia lukion opetukseen ruotsinopettajan näkökulmasta. Tavoitteena oli kartoittaa opettajien omia näkemyksiä ja kokemuksia sähköistymisestä sekä opetuksen sisällön muuttumisesta sähköistymisen ja uuden opetussuunnitelman myötä. Tutkimuksen aineisto kerättiin ryhmähaastattelun avulla. Haastateltavana oli kolme ruotsinopettajaa, joilla on kokemusta lukion opettajan työstä useiden vuosien ajalta. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena ei ole antaa yleistettäviä tuloksia, vaan tarjota näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. Saadut tulokset on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin periaatteisiin pohjautuen. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että sähköistymisestä on tullut osa opettajien arkea lähivuosien aikana. Mahdollisuus jakaa materiaalia, tehdä yhteistyötä sekä kollegoiden että opiskelijoiden kanssa paikasta riippumatta sekä oppitunneille erilaisten oppimateriaalien ja työskentelytapojen avulla saatu vaihtelu ovat esimerkkejä digitalisaation mukanaan tuomista hyvistä piirteistä. Huonoina puolina esille tulevat opiskelijoiden näkökulmasta mm. sosiaalisten taitojen heikentyminen, fyysiset ongelmat ja ruutuajan lisääntyminen sekä opettajalle kerääntyvät paineet teknisten taitojen riittävyydestä. Esteenä opettajan kehittymiselle nähdään esimerkiksi ajan, koulutuksen ja toimivien laitteiden puute. Muutoksia opetuksen sisältöön on tuonut lähivuosien aikana eniten itse sähköistyminen, kun taas uusien opetussuunnitelmien vaikutus näkyy tällä hetkellä esim. arvioinnin kehittämisessä. Tutkimukseni mukaan sekä opettajan että opiskelijan mielenkiinto opetettavaa tai opiskeltavaa asiaa kohtaan säilyy parhaiten, mikäli sähköisen ja ns. perinteisemmän sisällön välillä vallitsee tasapaino.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (40 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdigitalisering
dc.subject.othersvensklärare
dc.subject.otherspråklärare
dc.subject.othergymnasium
dc.subject.otherläroplanen
dc.titleDigitalisering - hot eller möjlighet? : svensklärares erfarenheter av digitaliseringen på gymnasiet
dc.title.alternativeSvensklärares erfarenheter av digitaliseringen på gymnasiet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704202032
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2017-04-20T15:42:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record