Show simple item record

dc.contributor.advisorPulkkinen, Mirja
dc.contributor.authorRanki, Arto
dc.date.accessioned2017-04-10T10:51:27Z
dc.date.available2017-04-10T10:51:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694483
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53545
dc.description.abstractLiiketoiminta muuttuu jatkuvasti kustannustehokkaammaksi ja nopeatempoisemmaksi. Toimintoja tehostetaan ja säästöjä pyritään löytämään kaikista mahdollisista kohteista. Tietojärjestelmiä kehitetään helpottamaan ja nopeuttamaan liiketoimintaa. Yritykset investoivatkin runsaasti uusiin tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien ja varsinkin ERP-järjestelmien käyttöönotot ovat kuitenkin vaativia projekteja. ERP-järjestelmä on integroitu moduuleista koostuva tietojärjestelmä, joka käyttää organisaation yhteisiä tietokantoja. Kohdeyrityksessä eli keskisuuressa logistiikkakeskuksessa oli haasteita aiemman tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä, joten nyt lähdettiin laatimaan ohjeistusta tulevan ERP-järjestelmän käyttöönoton tueksi. Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa on tarkoitus selvittää, mitä kriittisiä menestystekijöitä ja muita huomioitavia asioita liittyy ERP-järjestelmän käyttöönottoon yleisellä tasolla. Seuraavassa empiirisessä osuudessa pyritään teoriaa testaamalla selvittämään, ovatko teoriaosuudessa mainitut käytänteet toteutuneet kohdeorganisaation vanhan tietojärjestelmän käyttöönotossa. Tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta ja tiedonkeruutapana kyselyä. Kysely suoritettiin kohdeorganisaatiossa kyselylomakkeella. Teoriaosuuden ja kyselyn tulosten perusteella laaditaan kohdeorganisaatiolle käyttöönoton ohjeistus, jota voidaan käyttää tukena erityisesti ERPjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä keskisuurissa tai suurissa teollisen alan yrityksissä. Kirjallisuuden ja empiirisen osuuden tuloksena ohjeistuksessa keskeisimmiksi avainasioiksi nousivat viestintäsuunnitelma, loppukäyttäjien osallistuminen, esimiesten ja ylimmän johdon sitoutuminen, koulutus ja harjoittelu sekä projektin hallinta.fi
dc.description.abstractInformation systems are developed to ease and speed up the business. Firms are investing a lot to new information systems. However, the implementations of information systems especially ERP-systems are challenging projects. ERPsystem is integrated system which consists on modules and it uses organizations common databases. In the target organization there were challenges during the earlier implementation of information system. In this study we will form a set of best practices for the next implementation. The research method of the study is case study. In the literature review we are trying to find out what are the critical success factors and other notable things concerning the information system implementation. Empirical data was gathered by a questionnaire which was sent to end users of the old system. As a result of literature review and empirical part we found out that most essential things in information systems implementation are communication plan, end user participation, top management support, training and education and project management. These results can be used as a check list in information system implementation.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (61 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherERP
dc.subject.othertietojärjestelmät
dc.subject.otherkäyttöönotto
dc.subject.otherCSF
dc.titleTietojärjestelmän käyttöönoton kriittiset menestystekijät logistiikkakeskuksessa : tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704101944
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2017-04-10T10:51:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotoiminnanohjausjärjestelmät
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysokäyttöönotto
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record