Show simple item record

dc.contributor.advisorRantala, Anja
dc.contributor.authorVehviläinen, Heidi
dc.date.accessioned2017-04-07T11:52:08Z
dc.date.available2017-04-07T11:52:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694429
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53533
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin tehostetun ja erityisen tuen asiakirjojen välisiä eroja. Tarkoituksena oli tutkia, mitä eroja näiden kahden tuen portaan asiakirjojen välillä on puheen ja kielen häiriöihin liittyen oppilaan kuvaus-, tavoite- ja tukitoimiosioissa. Tutkimusaineistona olivat kolmiportaisen tuen asiakirjat, jotka olivat kerätty kuudesta eri kunnasta ja kaupungista. Kolmiportaisen tuen asiakirjoista tähän tutkimukseen valikoituivat tehostetun tuen oppimissuunnitelmat ja erityisen tuen HOJKSit, joista lopulliseen analyysiin päätyi 17 oppimissuunnitelmaa ja 33 HOJKSia. Aineisto analysoitiin sisällönanalyyttisin menetelmin, minkä lisäksi aineistoa kvantifioitiin. Erityisen ja tehostetun tuen asiakirjojen väliltä ei löytynyt selkeää ja johdonmukaista eroa. Oppimissuunnitelmissa oli hieman enemmän oppilaan puheen ja kielen häiriöihin liittyvää kuvausta, kun taas tavoitteita ja tukitoimia oli kirjattu HOJKSeihin enemmän. Tukitoimet olivat asiakirjoissa tarkoitettu joko tukemaan koko koulunkäyntiä tai puhetta ja kieltä. Tyypillisimpiä puheen ja kielen häiriöitä asiakirjoissa olivat sanaston ja kielen käytön vaikeudet. Selkeän ja johdonmukaisen eron puuttuminen eri tuen portaiden asiakirjojen väliltä kuvastanee sitä, että kolmiportainen tuki on vasta muotoutumassa osaksi suomalaista koulujärjestelmää. Toisaalta tavoitteiden ja tukitoimien suurempi määrä HOJKSeissa ilmentänee sitä, että tuen intensiivisyys ja erityispedagogisuus kasvavat siirryttäessä tuen portaalta seuraavalle.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhenkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
dc.subject.otherkolmiportainen tuki
dc.subject.otheroppimissuunnitelma
dc.subject.otherpedagogiset asiakirjat
dc.subject.otherpuheen ja kielen häiriöt
dc.titlePuheen ja kielen häiriöiden kuvaus, tavoitteet ja koulun tukitoimet esikoulun ja alakoulun kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704071930
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2017-04-07T11:52:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoHOJKS
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysopuhehäiriöt
dc.subject.ysokielelliset häiriöt
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoasiakirjat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record