Show simple item record

dc.contributor.authorMäkiranta, Veera
dc.date.accessioned2017-03-31T06:48:11Z
dc.date.available2017-03-31T06:48:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1693473
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53422
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää taiteen perusopetuksen mukaisen musiikinopetuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta Keski-Suomessa. Tutkielmassa tarkastellaan, minkälaisia eroja saavutettavuuden suhteen esiintyy maakuntakeskuksen ja muun maakunnan sekä kunnallisten ja yksityisten oppilaitosten välillä. Musiikin perusopetuksen saavutettavuutta ja sen tulevaisuutta käsitellään kulttuurisen demokratisaation ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Tutkielman aineisto on kerätty kyselylomakkeella Keski-Suomen alueen musiikkioppilaitosten rehtoreilta ja johtajilta. Tutkimusmetodina on käytetty sisällönanalyysiä. Tutkielmassa saavutettavuus on teemoiteltu taloudelliseen, fyysiseen ja laadulliseen saavutettavuuteen. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että saavutettavuuden suhteen esiintyy eroja niin maakunnan ja maakuntakeskuksen oppilaitosten kuin kunnal- listen ja yksityistenkin oppilaitosten välillä. Fyysinen saavutettavuus on parempaa yksityisillä oppilaitoksilla ja maakuntakeskuksessa. Sen sijaan taloudellinen saavutettavuus on parempaa kunnallisissa oppilaitoksissa ja maakunnassa. Laadullinen saavutettavuus on kaiken kaikkiaan parhainta kunnallisissa laajan oppimäärän oppilaitoksissa. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että Keski-Suomen alueella oppilaan kotikunta ja perheen sosioekonominen tausta ovat lahjakkuutta merkittävämmässä roolissa musiikin perusopetukseen pääsyn suhteen. Taiteen perusopetuksen mukaisen musiikin perusopetuksen osalta mahdollisuuksien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät täysin toteudu. Maa- kunnassa eriarvoisuus koskee lähinnä fyysistä saavutettavuutta ja on enemmänkin alueellista ja kuntien välistä, kun taas Jyväskylässä eriarvoisuus ilmenee taloudellisessa saavutettavuudessa. Yksityisten oppilaitosten määrän kasvu ja syrjäseudun opetuksen määrän väheneminen eivät edistä kulttuurista demokratisaatiota, vaan lisäävät sekä taloudellista että alueellista eriarvoisuutta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertaiteen perusopetus
dc.subject.othermusiikinopetus
dc.subject.othersaavutettavuus
dc.subject.otherkulttuuriin osallistu- minen
dc.subject.otherkulttuurin demokratisaatio
dc.subject.otheryhdenvertaisuus
dc.titleMusiikin perusopetuksen saavutettavuus ja yhdenvertaisuus Keski-Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703311834
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2017-03-31T06:48:12Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysotaiteen perusopetus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosaavutettavuus
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record