Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorSaukko, Mikael
dc.date.accessioned2017-02-06T12:18:52Z
dc.date.available2017-02-06T12:18:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52957
dc.description.abstractKandidaatintutkielma käsittelee yritysten markkinointia sosiaalisessa mediassa. Tutkielmassa esitellään sosiaalisen median käsitteitä ja keskitytään kuluttaja-markkinointiin. Markkinoinnin teoreettisena viitekehyksenä pidetään asiakas-suhdemarkkinointia, joka sopii sosiaaliseen mediaan perinteistä markkinoin-tinäkökulmaa paremmin. Tutkielma tarkastelee sosiaalisen median palveluista eniten käytettyjä Facebookia ja Twitteriä. Tutkielman tarkoituksena on esitellä, millaisia hyötyjä yritys voi markkinoinnissaan saada sosiaalisessa mediassa olemisesta sekä millä keinoilla siellä voi tehokkaasti toimia. Tutkielman tulok-sina todetaan, että tehokasta toimintaa tukevat kilpailujen järjestäminen, äänes-tykset, sekä kuvien ja huumorin käyttö. Sosiaalisen median avulla yritys pääsee kommunikoimaan kuluttajien kanssa sekä ylipäätään sitouttamaan heitä pa-remmin. Sosiaalisessa mediassa onnistuminen vaatii yritykseltä aktiivisuutta, suunnitelmallisuutta ja kärsivällisyyttä.fi
dc.description.abstractThis Bachelor’s Thesis is about companies’ marketing in social media. The the-sis explains social media terminology and concentrates on business-to-customer marketing. Theoretical framework for marketing is relationship marketing which suits for social media better than the traditional view. The thesis takes a look at the most used social media services in Facebook and Twitter. The goal of the thesis is to show what kind of benefits a company can have by being in so-cial media and what are the ways to do it in an efficient way. The results of the thesis state that effective use of social media can be achieved by arranging com-petitions, polls, and using pictures and humor. With the help of social media, a company gets to communicate with consumers and engage them in a better way. In order to succeed in social media, a company has to be active, patient and make long-term plans.en
dc.format.extent23
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherasiakassuhdemarkkinointi
dc.subject.otherFacebook
dc.subject.otherTwitter
dc.titleYritysten markkinointi sosiaalisessa mediassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702061366
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-02-06T12:18:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record