Show simple item record

dc.contributor.advisorSevon, Eija
dc.contributor.authorSavolainen, Iina
dc.date.accessioned2016-11-29T12:44:53Z
dc.date.available2016-11-29T12:44:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643987
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52071
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella työhyvinvointia, siihen vai- kuttavia työn piirteitä, sekä säännöllistä päivätyötä ja epätyypillistä työaikaa tekevien työntekijöiden työhyvinvoinnin eroja vuorohoidossa. Tutkimuksen päämääränä on lisätä tietoutta vuorohoidon työntekijöiden työhyvinvoinnista, sekä epätyypillisten työaikojen työhyvinvoinnille asettamista haasteista näiden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tutkimus on määrällinen, ja se toteutettiin keväällä 2016 yhteistyössä OHOI, osaamista vuorohoitoon –hankkeen kanssa. Tutkimusaineisto kerättiin Keski-Suomen vuorohoitoyksiköistä verkkokyselylomakkeella, ja analysoitiin SPSS –analyysiohjelmalla. Tulosten mukaan vuorohoidon työntekijöiden työhyvinvointi on keski- määrin erittäin korkeaa. Säännöllistä päivätyötä ja epätyypillistä työaikaa teke- vät vuorohoidon työntekijät eivät eronneet merkittävästi toisistaan työhyvin- voinnin tasoissa, mutta epätyypillistä työaikaa tekevät kokivat enemmän haas- teita työn suunnitteluun vaikuttamisessa, tuen saamisessa esimieheltä, sekä työn ja perheen yhdistämisessä. Tulosten perusteella voidaan todeta kutsumusammatissa olemisen, sekä hyvän työyhteisön ja kollektiivisen työn lisäävän työhyvinvointia. Työhön liit- tyvistä tekijöistä erityisesti esimiestyön kehittämisellä ja häneltä saatavissa ole- van tuen turvaamisella epätyypillistä työaikaa tekeville, on tärkeää merkitys työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Myös ammatillinen osaaminen ja vaikutusmah- dollisuudet ovat avainasemassa työn imua ja työuupumusta tarkasteltaessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherTyöhyvinvointi
dc.subject.othertyön imu
dc.subject.othertyöuupumus
dc.subject.othervuorohoito
dc.subject.otherepätyypillinen työaika
dc.titleVuorohoidon työntekijöiden työhyvinvointi 24/7 -yhteiskunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611294824
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.date.updated2016-11-29T12:44:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysovuorohoito
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysoepätyypillinen työ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record