Show simple item record

dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.authorHyödynmaa, Anna
dc.date.accessioned2016-11-19T16:55:30Z
dc.date.available2016-11-19T16:55:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643269
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51927
dc.description.abstractTämän yhteiskuntapolitiikan pro gradu –tutkielman tavoitteena on tarkastella julkisella sektorilla tapahtuvan osallistavan suunnittelun käytänteitä ja sitä laajempaa hallinnon ja demokratian kehystä, jossa osallistaminen tapahtuu. Tutkielman teoreettinen viitekehys keskittyy hallinnon kehitykseen kohti hallinta-ajattelua ja osallistamista, suunnitteluteorioiden osallistavaan ja demokratian deliberatiiviseen käänteeseen sekä hallintavetoisen demokratisoinnin ideaan (Warren 2009), jossa yhdistyy hankalasti hahmotettava ja moninainen osallistavien käytänteiden kenttä. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Tutkimuksen aineisto koostuu kymmenestä teemahaastattelusta, jotka tehtiin Keskustakirjaston kaverit –projektiin osallistuneiden helsinkiläisten kanssa pääosin maaliskuussa 2016. Lisäksi tausta-aineistoksi haastateltiin kirjastovaikuttaja Maija Berndtsonia. Aineiston sisällönanalyysin avulla pyrittiin selvittämään vastauksia siihen, millaista osallistuminen osallistavan suunnittelun projektiin käytännössä oli sekä siihen, miten osallistava suunnittelu liitetään osaksi hallinnon ja demokratian osallistavaa käännettä. Tutkimukseni tulokset osoittavat osallistavan suunnittelun käytäntöjen toteutuneen Keskustakirjaston kaverit -projektissa melko ideaalisti. Haasteita ei juurikaan esiintynyt lukuun ottamatta ajoittaista kiireen tuntua. Vaikka vaikuttamisen mahdollisuuteen ei osallistujien joukossa täysin uskottu, koettiin projektin lisänneen halua osallistua ja muuttaneen kuvaa kaupungista positiivisempaan suuntaan. Suunnittelun teorioiden valossa projekti ilmentää 2010-luvulla yleistynyttä palvelumuotoilun menetelmien kautta toteutettua suunnittelua. Osallistamisen käytäntöjen tarkastelu sitoo osallistavan suunnittelun osaksi hallinnon ja demokratian osallistavaa käännettä: osallistava suunnittelu kytkeytyy tutkimukseni mukaan erottamattomasti hallintavetoisen demokratisoinnin ideaan, jonka määrittelevistä piirteistä siinä korostuvat erityisesti eliittivetoisuus ja ajatus asiakohtaisista vaalipiireistä. Hallintavetoisen demokratisoinnin ytimessä ovat nimenomaan osallistamiskokeilut, jollaisena myös Keskustakirjaston kaverit voidaan nähdä. Deliberatiivisen demokratian ideaali ei osallistavan suunnittelun käytänteissä täysin toteudu, mutta osallistaminen sinänsä liittyy saumattomasti edustuksellista demokratiaa täydentäviin demokratian muotoihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (109 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhallintavetoinen demokratisointi
dc.titleDemokratian leikkikentällä : osallistava suunnittelu hallinnon ja demokratian murroksessa
dc.title.alternativeOsallistava suunnittelu hallinnon ja demokratian murroksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611194683
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2016-11-19T16:55:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysoosallistava suunnittelu
dc.subject.ysoosallistaminen
dc.subject.ysodeliberatiivinen demokratia
dc.subject.ysokirjastot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record