Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorLipiäinen, Piia
dc.date.accessioned2016-11-02T14:47:12Z
dc.date.available2016-11-02T14:47:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1611276
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51803
dc.description.abstractLipiäinen, P. 2016. SEKSUAALIKASVATUS ALAKOULUN KONTEKSTISSA. Miten ympäristöopin oppikirjat vastaavat seksuaalikasvatuksen sisältöihin ja tavoitteisiin? Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 76 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten alakoulun ympäristöopin oppikirjat vastaavat ensinnäkin WHO:n kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen ikäluokkakohtaisiin kehitystehtäviin ja toiseksi opetussuunnitelmassa (OPS 2014) esiintyviin ympäristöopin tehtäviin ja tavoitteisiin seksuaalikasvatuksen alueella. Tutkimus on oppikirjatutkimus ja se noudattaa hermeneuttista, laadullista tutkimusotetta. Tutkimusmenetelmänä on sisällönanalyysi ja lähestymistapa on abduktiivinen eli teoriaohjaava. Tutkimuskohteena on kaksi alakoulun ympäristöopin kirjasarjaa (Pisara ja Tutkimusmatka). Tutkimuksen teoriaosassa kuvaillaan seksuaalisuutta lapsen kehityksessä ja esitetään mitä tarkoitetaan kokonaisvaltaisella, moninaisella ja monikulttuurisella seksuaalikasvatuksella. Seksuaalikasvatusta koulun kontekstissa käsitellään sekä yksittäisen opettajan roolin että koulun ja opetussuunnitelman näkökulmasta. Tutkimus osoitti, että seksuaalikasvatukselle ei ole perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPS 2014) selkeää ja yksiselitteistä paikkaa. Laaja-alaisen osaamisen taitojen lisäksi seksuaalikasvatuksen sisältöjä on ripoteltu pieninä palasina usean eri oppiaineen alle päävastuun ollessa ympäristöoppi oppiaineen opetuksella. Tutkimuksen johtopäätelminä voidaan todeta, että WHO:n kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen aihealueista tunnetaitoja, ihmissuhteita ja elämäntyylejä käsitellään oppikirjoissa kattavasti ensimmäisestä kuudenteen luokkaan saakka. Ihmisen seksuaalisuutta ja seksuaalisuuteen liittyviä oikeuksia oppikirjoissa ei käsitellä juuri lainkaan. Tulokset ovat linjassa sen kanssa, että opetussuunnitelmaan (OPS 2014) kirjatuista ympäristöopin tavoitteista ja sisällöistä oppikirjojen keskiössä ovat kaveri- ja tunnetaitojen harjoittelu sekä erilaisissa ristiriita- ja vuorovaikutustilanteissa toimisen taidot. Ihmisen rakennetta ja elintoimintoja, kasvua ja kehitystä käsittelevät aihealueet jäävät selvästi vähemmälle huomiolle.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (76 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherseksuaalisuus
dc.subject.otherseksuaalikasvatus
dc.subject.otherseksuaalikasvattaja
dc.titleSeksuaalikasvatus alakoulun kontekstissa : miten ympäristöopin oppikirjat vastaavat seksuaalikasvatuksen sisältöihin ja tavoitteisiin?
dc.title.alternativeMiten ympäristöopin oppikirjat vastaavat seksuaalikasvatuksen sisältöihin ja tavoitteisiin?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611024554
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodLaadullinen sisällönanalyysi
dc.date.updated2016-11-02T14:47:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoympäristöoppi
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysoseksuaalikasvatus
dc.subject.ysoalakoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record