Show simple item record

dc.contributor.authorSimonsen, Nina
dc.contributor.authorRoos, Eva
dc.contributor.authorSuominen, Sakari
dc.contributor.authorLaakso, Mari
dc.contributor.authorLehto, Elviira
dc.contributor.authorVillberg, Jari
dc.contributor.authorTynjälä, Jorma
dc.contributor.authorVälimaa, Raili
dc.contributor.authorOjala, Kristiina
dc.contributor.authorKannas, Lasse
dc.date.accessioned2016-10-27T12:26:59Z
dc.date.available2016-10-27T12:26:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-951-39-6771-0
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1576714
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51712
dc.description.abstractWHO:s skolelevsstudie (Health Behavior in School-aged Children (HBSC) Study) är internationellt en av de mest omfattande, långvariga och betydelsefulla undersökningarna om levnadsvanor bland skolungdomar. Undersökningen startade för drygt 30 år sedan och i detta nu deltar över 40 länder i Europa och Nordamerika. Nästa internationella datainsamling, som är den tionde i ordningen, genomförs år 2018. Nytt forskningsmaterial insamlas vart fjärde år. Forskare vid Jyväskylä universitets Forskningscenter för hälsofrämjande (Terveyden edistämisen tutkimuskeskus) ansvarar för WHO:s skolelevsstudie i Finland. För ungefär 20 år sedan började det givande samarbetet mellan Jyväskylä universitet och Samfundet Folkhälsan. Åren 1994, 1998, 2006 och 2014 har skilda datainsamlingar gjorts bland elever i svenskspråkiga skolor. WHO:s skolelevsstudie är till sitt forskningsgrepp en trendundersökning. Ju längre tidsperspektiv resultaten representerar, desto viktigare och intressantare blir en trendundersökning. Föreliggande rapport är den första i sitt slag att beskriva trender i upplevd hälsa, hälsobeteenden och skolupplevelser under de senaste 20 åren bland 11-, 13- och 15-åriga elever i svenskspråkiga skolor i Finland. Trendjämförelser med motsvarande resultat bland elever i finskspråkiga skolor har heller inte gjorts tidigare. Tidsperspektivet är imponerande, och resultaten är ytterst intressanta och viktiga då man överväger strategier och metoder att förbättra hälsa och välbefinnande bland ungdomar i skolåldern. Rapporten är speciellt viktig för det hälsofrämjandet arbetet i Svenskfinland – det är första gången man så här omfattande har kartlagt hälsa bland finlandssvenska ungdomar och gjort både en jämförelse mellan finlandssvenskar i olika regioner och samtidigt en jämförelse till finskspråkiga barn och ungdomar. Att färdigställa föreliggande rapport var möjligt genom att datainsamlingen i svenskspråkiga skolor kunde genomföras med hjälp av beviljade medel ur Anslaget för hälsofrämjande (Institutet för hälsa och välfärd, THL) och medel ur Utbildningsstyrelsens anslag, samt genom att Svenska kulturfonden beviljade understöd för bearbetning och analys av datamaterialet och skrivande av rapporten. Vårt varma tack för finansieringen. Analyser och rapportering har planerats och förverkligats av forskargrupper vid Folkhälsans forskningscentrum och Jyväskylä universitet. Vi vill tacka båda forskargrupperna, liksom Carola Ray och Åse Fagerlund som läst och kommenterat texten. Undersökningen kunde inte ha genomförts utan skolornas insatser, och vi vill rikta ett stort tack till alla deltagande skolor, rektorer och lärare. Ett särskilt varmt tack går till alla elever som så omsorgsfullt har besvarat frågeformulären.
dc.format.extentVerkkoaineisto (98 sivua)
dc.language.isoswe
dc.publisherSamfundet Folkhälsan
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJulkaisuja / Jyväskylän yliopisto, terveyden edistämisen tutkimuskeskus
dc.titleHälsotrender bland elever i svensk- och finskspråkiga grundskolor 1994-2014 : WHO:s skolelevsstudie (HBSC-Study)
dc.title.alternativeWHO:s skolelevsstudie (HBSC-Study)
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-6771-0
dc.relation.issn1795-1011
dc.relation.numberinseries7
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.yso1994-2014
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysotrendit
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoajankäyttö
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoikä
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoperuskoululaiset
dc.subject.ysosuomenkieliset
dc.subject.ysoruotsinkieliset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record