Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorHotakainen, Olli
dc.contributor.authorKoivu, Juho
dc.date.accessioned2016-09-08T07:33:44Z
dc.date.available2016-09-08T07:33:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1574953
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51279
dc.description.abstractHotakainen, Olli & Koivu, Juho. 2016. OKL-opiskelijoiden terveystutkimus. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Luokanopettajakoulutus. 74 sivua. Opiskeluterveys ja opiskelukyky ovat korkeakouluopiskelijan arkea määrittäviä tekijöitä. Tutkielmamme tarkoitus on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden opiskeluterveyden yhteyttä heidän itse kokemaansa opiskelukykyyn. Olemme tutkimuksessamme määritelleet opiskeluterveyden ja opiskelukyvyn Kuntun (2011) valtakunnallisiin terveystutkimuksiin perustuvilla muuttujilla. Aineisto kerättiin yksinkertaisella satunnaisotannalla Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoista vuoden 2013 keväällä. Kyselyyn vastasi 128 luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Analyysivaiheessa tutkimme seitsemän (7) opiskeluterveysmuuttujan yhteyttä seitsemään (7) opiskelukykymuuttujaan. Yhteyksiä tarkastelimme Pearssonin korrelaatiokertoimella ja Khiin neliöriippumattomuustestillä. Tuloksissa ilmeni, että valtaosalla opiskeluterveysmuuttujista oli tilastollisesti merkitsevä yhteys opiskelukykyyn. Itse koetulla terveydellä ja yleisellä mielialalla oli vahvimmat yhteydet opiskelukykyyn. Opiskeluterveydellä oli vahvimmat yhteydet kokemukseen omista voimista ja kyvyistä ja tulevaisuuden suunnitteluun. Kontaktin luomisella oli myös useita yhteyksiä opiskelukyky muuttujiin. Johtopäätöksenä voimme todeta, että opiskeluterveyden itse koetulla terveydellä, yleisellä mielialalla, kontaktin luomistaidoilla ja huolien takia valvomisella on merkitsevä yhteys opiskelukykyyn. Opiskeluterveyden merkitys on suurin suhteessa opiskelijoiden kokemukseen omista voimista ja kyvyistä ja tulevaisuuden suunnitteluun.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (77 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheropiskeluterveys
dc.titleOKL-opiskelijoiden terveystutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609084048
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2016-09-08T07:33:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoterveystutkimus
dc.subject.ysokoettu terveys
dc.subject.ysoopiskelukyky
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record