Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtonen, Sanna.
dc.contributor.authorJussila, Jussi
dc.date.accessioned2016-05-30T20:08:20Z
dc.date.available2016-05-30T20:08:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1542422
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49991
dc.description.abstractTutkimuksessa käsitellään vanhoja japanilaisia taistelulajiperinteitä, niin sanottuja koryū-lajeja kielenja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia representaatioita Suiō-ryū iai kenpōn, erään japanilaisen taistelulajiperinteen ohjaajat ja oppilaat luovat lajistaan haastatteluissa, millainen rooli tärkeästä globaalista roolistaan tunnetulla englannin kielellä on koryūn kontekstissa, sekä tutkia muita lajin parissa esiintyviä merkityksellisiä diskursseja. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä avataan aiempaa tutkimusta liittyen representaatioihin, japanilaisiin taistelulajeihin, globalisaatioon sekä autenttisuuden käsitteeseen. Keskeisin teoreettinen lähtökohta tutkimuksessa on konstruktionistinen lähestymistapa kieleen ja kulttuuriin. Tutkimuksen materiaali kerättiin puolistrukturoiduilla teema-haastatteluilla Japanissa ja etäyhteydellä mm. Skypen kautta. Haastateltavia oli kolme, joista kaksi opettaa lajia omilla harjoitussaleillaan Japanissa. Materiaali analysoitiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin kautta ensin teemoitellen, sitten representaatioita analysoiden, ja kolmanneksi tarkastellen autenttisuuden diskurssia, joka nousi keskeiseksi sekä haastattelumateriaalissa että taustakirjallisuudessa. Tutkimuksen tulokset vastaavat osittain taustakirjallisuuden luomaa kuvaa koryū-lajeista esim. tavoitteiden sekä lajien ominaisuuksien osalta, ja osittain tuovat ilmi myös erilaisia tapoja representoida kyseisiä lajeja, mm. yksilöllisen näkökulman kautta. Englannin rooli lajien parissa on lähes olematon, ja sillä ei ole merkitystä esim. autenttisuuden luomisessa lajin parissa. Japanin kieli on tässä kontekstissa selkeästi englannin kieltä tärkeämpi. Autenttisuus on tärkeää koryū-lajeille, ja autenttisuuden diskurssi onkin esillä lähes kaikkialla koryū-lajien representaatioissa ja esille tulleissa teemoissa. Tutkimuksen tulokset voivat kiinnostaa representaatioista, englannin kielen roolista tai autenttisuuden tutkimisesta kiinnostuneita tutkijoita. Lisäksi, koska tutkimusta koryū-lajeista on verrattain vähän erityisesti kielentutkimuksen näkökulmasta, tutkimus voi olla kiinnostava niin kielentutkijoille kuin myös alan harrastajille, vaikka tutkimuksen tulokset tuleekin nähdä vain yhtenä rajallisena tulkintana tutkimuksen rajallisesta materiaalista.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (65 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleRepresentations of authentic Japanese martial traditions : examining perspectives of instructors and students of koryū
dc.title.alternativeExamining perspectives of instructors and students of koryū
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605302775
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2016-05-30T20:08:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokamppailulajit
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokielentutkimus
dc.subject.ysokulttuurintutkimus
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysoautenttisuus
dc.subject.ysoJapani
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record