Show simple item record

dc.contributor.advisorRousi, Rebekah
dc.contributor.authorKokko, Tiia-Elina
dc.date.accessioned2016-05-24T20:32:29Z
dc.date.available2016-05-24T20:32:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49915
dc.description.abstractKiinnostus käyttäjäkokemusta kohtaan perinteisen käytettävyyden ohella ihmisen ja teknologian välisessä vuorovaikutuksessa on lisääntynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen. Huolimatta kasvavasta kiinnostuksesta käyttäjäkokemusta kohtaan, yhteisymmärryksen löytäminen sen luonteesta ja laajuudesta on ollut tutkijoiden keskuudessa kuitenkin vaikeaa eikä yleisesti hyväksyttyä, kokonaisvaltaista määritelmää ole onnistuttu löytämään. Selkeä määritelmä tarjoaisi kuitenkin monia hyötyjä. Se esimerkiksi selkeyttäsi ja edistäisi käyttäjäkokemuksen tutkimusta tutkijoiden ja ammatinharjoittajien keskuudessa, sekä tarjoaisi vankan pohjan käytännön työlle käyttäjäkokemuksen parissa. Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkielmassa pyritään muodostamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen näkemys käyttäjäkokemuksesta sekä sen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä tutustumalla aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään, mikä tekee käyttäjäkokemuksen mittaamisesta haasteellista ihmisen ja teknologian välisessä vuorovaikutuksessa. Käyttäjäkokemuksen muodostumiseen voidaan katsoa ennen kaikkea vaikuttavan käyttäjään liittyvät ominaisuudet, kuten käyttäjän odotukset ja tunteet, sekä käytettävän järjestelmän ominaisuudet. Tämän lisäksi käyttäjäkokemuksen voidaan katsoa olevan ennen kaikkea kontekstisidonnaista, subjektiivista ja dynaamista. Käyttäjäkokemuksen vaikea yksiselitteinen määrittely tuo omalta osaltaan haasteita myös käyttäjäkokemuksen mittaamiselle, ja käyttäjäkokemuksen mitattavuus onkin tutkijoiden keskuudessa edelleen kiistanalaista. Nykypäivänä kilpailu yritysten välillä on kovaa, ja yritysten on tärkeää pyrkiä valmistamaan tuotteita, jotka ovat heidän asiakkaidensa silmissä houkuttelevia, ja täyttävät asiakkaiden tarpeet. Käyttäjäkokemuksen mittaaminen on tehokas keino selvittää, millaisiin asioihin yrityksen olisi kannattavaa tuotteidensa kehittämisen yhteydessä erityisesti keskittyä. Käyttäjäkokemuksen mittaamiseen liittyy kuitenkin vielä nykyisin useita haasteita. Esimerkiksi mielensisäisten ilmiöiden, kuten tunteiden, tunnistaminen ja muuttaminen mitattavaan muotoon on vaikeaa. Lisäksi käyttäjäkokemuksen mittaaminen vaatii usein sekä laadullisten että määrällisten mittausmenetelmien käyttöä, mikä tekee sen mittaamisesta usein työlästä. Käyttäjäkokemuksen kokonaisvaltainen mittaaminen vaatii paljon resursseja, mikä voi asettaa rajoitteita etenkin teollisuudelle.fi
dc.description.abstractInterest towards user experience along with traditional usability has increased since the turn of the millennium in human-technology interaction. Despite the growing interest towards user experience, finding a common understanding of its nature and extent has been difficult among researchers. Currently a generally accepted definition does not exist. However, a clear definition would offer many benefits. It would for example clarify and enhance research on user experience among researchers and practitioners, as well as provide a solid foundation for practical work on user experience. The purpose of this bachelor’s thesis, which was conducted as a literature review, is to form a comprehensive view of user experience, and find out what kinds of factors affect user experience. In addition, this thesis aims to find out what makes measuring user experience challenging in human-technology interaction. The most important factors, which have an impact on user experience, are related to the user's traits, such as his or hers expectations and emotions, as well as to the system's features. In addition, user experience can be seen as context-dependent, subjective and dynamic. The lack of generally accepted definition poses challenges also towards measuring user experience, and the measurability of user experience is still controversial among many researchers. Nowadays the competition between companies is fierce and it is important for them to try to make products that are attractive and meet the needs of their customers. Measuring user experience is an effective way to determine, what needs to be improved in order to produce more desirable products. However, there are still a number of challenges related to measuring user experience. Identifying and making phenomena, such as emotions, measurable is considered difficult, and measuring user experience often requires the use of both qualitative and quantitative methods which can make it laborious. Measuring holistic user experience requires a lot of resources, which can place constraints especially in industry.en
dc.format.extent44
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkäyttäjäkokemus
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.othermittaus
dc.subject.othermittausmenetelmät
dc.titleIhmisen ja teknologian välisessä vuorovaikutuksessa syntyvä käyttäjäkokemus ja sen mittaamisen haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605242689
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-05-24T20:32:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record